hr | en

Dana 7. srpnja Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, s partnerskim organizacijama Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i Pravdom iz Bjelovara održan je okrugli stol u Osijeku na temu suzbijanje diskriminacije u Republici Hrvatskoj. Okrugli stol je organiziran kao dio aktivnosti u okviru projekta “Podrška strategiji razvoja pravosuđa u području ljudskih prava“ koji podržavaju Fondovi Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EEA/NG). Kroz ovaj projekt naši promatrači, uz već ustaljeno monitoriranje suđenja za ratne zločine, prate i postupke vezane uz procesuiranje zločina iz mržnje te predmete diskriminacije te se njihovi nalazi kao i pojave u društvu prenose kroz izvještaje (http://www.documenta.hr/hr/dvotjedni.html). Provedba projektnih aktivnosti ima za cilj doprinijeti postizanju europskih standarda u pogledu neovisnosti, nepristranosti, stručnosti i učinkovitosti pravosuđa u Hrvatskoj te podizanju društvene svijesti o značaju poštivanja ljudskih prava, unaprjeđenje prepoznavanja diskriminatornih praksi u društvu te jačanje marginaliziranih skupina izloženih povredama prava. U sadašnje vrijeme, kada se zemlje EU susreću sa izazovima multikulturalnog društva, kada rastuća netrpeljivost, rasizam, ksenofobija, homofobija i antisemitizam u europskim zemljama utječu na svakodnevicu pripadnika različitih manjinskih skupina,postaje jasno da svi građani podjednako mogu biti žrtve diskriminacije.Na okruglom stolu sudinicima predstavnicima organizacija civilnog društva čije aktivnosti se temelje na zaštiti ljudskih prava obatili su se Lora Vidović, pučka pravobraniteljica RH, Snježana Vasiljević, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Bojana Ivanišević, odvjetnica, Mirjana Zubčević, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Osijeku, Tamara Opačić, SNV Zagreb, Nataša Kovačević IPC Slavonski Brod i Milena Čalić-Jelić, Documenta.