hr | en

21. listopada 2011. :: U Hotelu Dubrovnik održan je okrugli stol na temu: Reparacija civilnih žrtava rata, u organizaciji Centra za mir, nenasilje i zaštitu ljudskih prava Osijek, Građanskog odbora za ljudska prava i Documente – centra za suočavanje s prošlošću. Na okruglom su predstavljeni postojeći pravni sustavi kroz upravni i sudski postupak obeštećenja civilnih žrtava rata zbog usmrćenja, ranjavanja, torture, seksualnog nasilja, oboljenja civilnih žrtava i imovine uništene terorističkim aktom, te problemi vezani uz provedbu istih, potrebe žrtava seksualnog zlostavljanja u ratu i dr.