hr

Povodom gostovanja putujuće, međunarodne, višejezične i multimedijske izložbe ,,Raseljena sjećanja” koja je u Zagrebu boravila od 01. do 21. veljače 2022. godine, a na kojoj je prikazano dvanaest priča svjedoka vremena iz perioda nakon Drugog svjetskog rata koji su preživjeli  migracije od 1945. nadalje, 09. ožujka 2022. održana je diskusija u sklopu kolegija ,,Javna povijest” na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Uvodne riječi održali su profesor Branimir Janković, voditelj kolegija ,,Javna povijest”, Documentine istraživačice Tena Banjeglav i Alice Straniero te voditeljica Documente Vesna Teršelič. Nakon predstavljanja studenata i uvoda u samu diskusiju te približavanja i kritičkog promišljanja teme, partnera, ciljeva i formata izložbe ,,Raseljena sjećanja” uz problematiziranje procesa pripreme tekstova , studentima su prikazana dva video intervjua sa svjedocima vremena čije priče su bile dio izložbe; Antonio Vatta i Andor Brakus.

Devetnaest studenata nastavilo je rad u grupama po 3 ili 4 osobe gdje su analizirali tekstove uz problematiziranje osjetljivosti konteksta za pojedine događaje i priče iz Drugog svjetskog rata. Studentima su podijeljene prve verzije tekstova pripremljenih za izložbu uz zadatak da uoče probleme, razmisle i prodiskutiraju kako ih unaprijediti uz predstavljanje svojih ideja ostalim grupama.

Nakon radionice otvorena je zanimljiva diskusija u kojoj se raspravljalo o nedostacima izložbe, korištenoj terminologiji, načinima prezentacije historijskog konteksta i kontekstualizacije intervjua sa svjedocima vremena, pitanjima usmene povijesti i važnosti svjedoka vremena i sl.