hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je u suradnji s Centrom M.A.R.E održala trening „Razvijanje lokalnih umrežavanja i razmjena dobre prakse pružatelja psihosocijalne podrške žrtvama torture i civilnim žrtvama rata“ u Rovinju, 11. do 13. rujna 2015. godine. Trening je dio širih napora zagovaranja prava na obeštećenje civilnih žrtava rata uz odgovarajuću rehabilitaciju i uključivanje u društvo.

Ovaj trening je ciljao ka razmjeni iskustava u pružanju pravne, medicinske, psihijatrijske, psihološke, psihosocijalne i podrške u rehabilitaciji žrtava torture i  civilnih žrtava rata.

Svrha treninga je umrežavanje i suradnja uz pomoć koje bismo mogli identificirati, povezati i graditi kvalitetne pristupe zadovoljenju potreba žrtava torture i civilnih žrtava rata kroz integriranu psihološku i pravnu podršku, razvojem lokalnog umrežavanja i razmjenom dobre prakse. Trening je okupio stručnjake koji se bave procesima socijalne obnove zajednica suočenim s posljedicama rata, razaranja i raznovrsnih gubitaka, kao i s promijenjenim okolnostima življenja i sustava vrijednosti što ih nosi proces društvene tranzicije. Kroz pregled rada pojedinih organizacija na području Istre i Dalmacije omogućeno je umrežavanje pružatelja pravne i psihosocijalne podrške.