hr | en

U Grožnjanu je ovaj tjedan održan
trodnevni trening za izgradnju kapaciteta aktivistia/ica i volontera/ki
nekoliko organizacija iz središnje i istočne Hrvatske.

Documenta je svojim partnerima i
drugim suradničkim organizacijama ovim treningom željela omogućiti
transfer znanja u istraživačkim aktivnostima i zagovaranju javnih
politika utemeljenih na rezultatima istraživanja u aktivnostima
promicanja i zaštite ljudskih prava, posebice prava civilnih žrtava te
unapređenju demokratskih institucija i vladavine prava.

Na treningu je sudjelovalo ukupno 28 osoba iz šest organizacija
civilnog društva iz Zagreba, Bjelovara, Pakraca, Osijeka, Poreča i
Grožnjana.

Trening je održan u sklopu projekta “Zajedno za prava svih zrtava – osnaživanje organizacija civilnog društva za istraživanje činjenica i zagovaranje obeštećenja
koji provodimo u partnerstvu s Miramida Centrom, Pravdom, Centrom za
mir i Delfinom, a financijski ga je podržala Nacionalna zaklada za
razvoj civilnog društva.

Našim zajedničkim aktivnostima želimo povećati
informiranost javnosti o značaju utvrđivanja činjenica i obeštećenja
svih civilnih žrtava rata kroz javna događanja u mjestima gdje djeluju
organizacije partnerice, sudjelovanje u kampanji za obeštećivanje svih
žrtava rata te zajedničkim radom na razvoju politika usmjerenih na
obeštećenja svih žrtava rata. Vjerujemo da će aktivnosti i rezultati
doprinijet razvoju ljudske sigurnosti, demokratskog društva i vladavine
prava u Republici Hrvatskoj.