hr | en

U Grožnjanu je ovaj tjedan održan trodnevni trening za izgradnju kapaciteta aktivistia/ica i volontera/ki nekoliko organizacija iz središnje i istočne Hrvatske.

Documenta je svojim partnerima i drugim suradničkim organizacijama ovim treningom željela omogućiti transfer znanja u istraživačkim aktivnostima i zagovaranju javnih politika utemeljenih na rezultatima istraživanja u aktivnostima promicanja i zaštite ljudskih prava, posebice prava civilnih žrtava te unapređenju demokratskih institucija i vladavine prava.

Na treningu je sudjelovalo ukupno 28 osoba iz šest organizacija civilnog društva iz Zagreba, Bjelovara, Pakraca, Osijeka, Poreča i Grožnjana.

Trening je održan u sklopu projekta “Zajedno za prava svih zrtava – osnaživanje organizacija civilnog društva za istraživanje činjenica i zagovaranje obeštećenja” koji provodimo u partnerstvu s Miramida Centrom, Pravdom, Centrom za mir i Delfinom, a financijski ga je podržala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Našim zajedničkim aktivnostima želimo povećati informiranost javnosti o značaju utvrđivanja činjenica i obeštećenja svih civilnih žrtava rata kroz javna događanja u mjestima gdje djeluju organizacije partnerice, sudjelovanje u kampanji za obeštećivanje svih žrtava rata te zajedničkim radom na razvoju politika usmjerenih na obeštećenja svih žrtava rata. Vjerujemo da će aktivnosti i rezultati doprinijet razvoju ljudske sigurnosti, demokratskog društva i vladavine prava u Republici Hrvatskoj.