hr | en

Povodom obilježavanja Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert i Europskog doma Vukovar, 15. siječnja 2021. godine održan je online seminar pod nazivom ”MIRNA REINTEGRACIJA – NEPOZVANI GOST: Proces mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja u školskom obrazovanju”. Na seminaru su sudjelovali Blanka Smoljan iz Zaklade Friedrich Ebert, Dijana Antunović Lazić iz Europskog doma Vukovar, Tena Banjeglav iz Documente – Centra za suočavanje s prošlošću te Nikica Torbica iz Dkolektiva: organizacije za društveni razvoj. Seminar je moderirala dr. Lana Mayer iz Europskog doma Vukovar.

Jedan od značajnijih segmenata novije hrvatske povijesti, proces mirne reintegracije, uvelike je zanemaren u javnom prostoru, što je posebno primjetno u školskom sustavu i obrazovanju. Kao odgovor na očiti problem, tijekom seminara predstavljena je brošura s nastavnim materijalima o mirnoj reintegraciji. Nadalje, razgovaralo se o strukturi i sadržaju materijala, kao i načinima njegovog prilagođavanja i upotrebe u sklopu nastave s mladim učenicima. Naglasak je stavljen na važnost korištenja osobnih sjećanja kao radnog materijala kojeg nam je predstavila Tena Banjeglav iz Documente. S druge strane, predstavljena brošura nudi mogućnosti uključivanja učenika u proces i kreiranje materijala koji bi služili kao podloga za daljnji rad na temi mirne reintegracije, ali i općenito na temi mirovnjaštva. U tom smislu, Nikica Torbica govorio je o značaju interaktivnog uključivanja mladih kroz proces učenja o mirnoj reintegraciji. Sudionici seminara dotakli su se i obvezne terenske nastave učenika osmih razreda u Vukovaru, izražavajući svoju zabrinutost oko sadržaja i provedbe same aktivnosti te fokusiranja organizatora na ratne teme i nasilje. Stoga je istaknuta važnost povezivanja sadašnje situacije u Vukovaru i istočnoj Slavoniji s procesom mirne reintegracije, kao i razdobljem rata, što bi omogućilo kritički pogled na sam proces i njegove posljedice.

Nakon izlaganja se među sudionicima razvila vrlo aktivna i sadržajna rasprava. Zaključeno je da nastavnici uglavnom ne obrađuju temu mirne reintegracije ili je samo spomenu, no mnogi su, motivirani rezultatom ovog seminara i materijalima koji su predstavljeni, odlučni u namjeri da joj posvete više vremena i pažnje. Također, jedan od zaključaka ukazao je na preveliku zastupljenost tema koje se tiču rata i nasilja, naspram premalog broja onih koje se bave mirovnim procesima i inicijativama. Shodno tome, postoji mogućnost lokalizacije ove opsežne i kompleksne teme, s naglaskom na važnost povezivanja narativa o mirnoj reintegraciji s lokalnim mirovnim pokretima. Nastavnici su također predložili da se tema mirne reintegracije te postojeći materijali predstave i na nekom od sljedećih stručnih skupova o Domovinskom ratu, kako bi i sami naučili više.

Nakon vrlo motivirajućeg i poticajnog seminara, svi sudionici nadaju se nastavku razgovora i rada na ovakvim i sličnim temama te na novim materijalima koji će biti korisni nastavnicima i njihovim učenicima u savladavanju teme mirne reintegracije i uloge mirovnjaštva tijekom Domovinskog rata.