hr | en

Dana 25. svibnja 2020 potpisan je ugovor o projektu Adekvatni odgovori: potrebe stanovništva na područjima posebne državne skrbi u vrijeme pandemije između Documente – Centra za suočavanje s prošlošću i Zaklade Slagalica, sufinanciran sredstvima financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Projekt se provodi putem Fonda za aktivno građanstvo Hrvatska, a podržan je u iznosu od 4970 eura.

Projektom se želi pridonijeti umanjivanju efekata isključenosti osoba na ratom zahvaćenim, povratničkim, odnosno potpomognutim  područjima u kontekstu zaključavanja države uslijed izbijanja pandemije COVID-19. Uslijed dosadašnje nemogućnosti države da putem raznih politika poboljša tamošnje uvjete života, lokalno će stanovništvo biti teže pogođeno novom krizom nego stanovništvo većih urbanih područja. Ovim se projektom želi istražiti na koji se način to stanovništvo u vrijeme pandemije nosi s subjektivnim te objektivnim poteškoćama te na temelju istraživanja i analiza politika napraviti izvještaj s preporukama, novinske tekstove i seriju podkasta, koji potiču razvijanje svijesti o problematici, razvijanju održivih shema solidarnog djelovanja, ekonomske održivosti, te obnove kritične infrastrukture.

Cilj je projekta pridonijeti smanjivanju negativnih ekonomskih, socijalnih i psiholoških efekata pandemije na potpomognutim područjima RH.


Projekt Adekvatni odgovori: potrebe stanovništva na područjima posebne državne skrbi u vrijeme pandemije je podržan sa € 4970 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

Tisak ove publikacije omogućen je financijskom podrškom Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Documente i ne odražava nužno stavove država donatorica i Upravitelja Fonda.