hr | en

U trenutku kada stradanje civilnih žrtava u Libiji, Afganistanu i drugim kriznim žarištima u svijetu dominira u medijima i aktivnostima međunarodnih organizacija za ljudska prava, pokrenuta je nova web platforma Every Casualty s ciljem jačanja kapaciteta i vidljivosti organizacija i institucija koje rade na dokumentiranju žrtava.

 

Ovaj specijalizirani web portal trebao bi postati centralno mjesto za informacije o žrtvama aktualnih i bivših sukoba
širom svijeta. Pokrenula ga je međunarodna mreža 22 organizacije koje
se bave dokumentiranjem činjenica i okolonosti stradanja, među kojima i Documenta kao jedina članica iz Hrvatske.

 Stranica ima dva dijela: javni odjeljak omogućuje pristup informacijama o organizacijama članicama, njihovim publikacijama i novostima vezanima uz utvrđivanje činjenica o žrtvama. Privatni dio sadrži forum na kojem članovi mreže mogu sudjelovati u diskusijama o pitanjima i problemima s kojima se susreću u svom radu.

Documenta već dvije godine radi na projektu „Ljudski gubici u Republici Hrvatskoj 1991-1995“,
te u sklopu projekta provodi dodatna terenska istraživanja kako bi se
dopunili već prikupljeni i dostupni podaci o žrtvama rata u
Hrvatskoj. Do sada je naš istraživački tim prikupio obimnu
dokumentaciju, razgovarao sa brojnim osobama i prikupio podatke za
više tisuća stradalih hrvatskih državljana/ki. Svi podaci će po
završetku istraživanja biti prezentirani u javno dostupnoj i
pretraživoj bazi podataka.

Tijekom istraživačkog rada susretali smo se s različitim dilemama i tumačenjima statusa žrtava (civil-vojnik, direktne-indirektne žrtve, naoružani civili i slično),
a i iz iskustva znamo da slične probleme imaju i naše partnerske i
suradničke organizacije koje provode komplementarne projekte u regiji.
Upravo stoga u studenom 2010. godine organizirali smo međunarodno
stručno savjetovanje s ciljem utvrđivanja pravnog statusa žrtava u
oružanom sukobu.

Među sudionicima/ama konferencije bili
su i predstavnici/e organizacija koje su članice ove međunarodne mreže,
stručnjaci i aktivisti koji godinama predano rade na utvrđivanju
činjenica o stradalima, ubijenim i nestalim građanima i građankama, na
izgradnji mira i povjerenja i ublažavanju ratnih posljedica.

Rezultat te i sličnih javnih rasprava koje smo organizirali u prošlosti je publikacija “Rat, dokumentiranje i pravni status žrtve” koja će uskoro biti objavljena  u izdanju Documente,
a sadrži cjelovite transkripte te zaključke i preporuke koji su, ili će
tek biti, od velike pomoći u aktivnostima sustavnog prikupljanje građe o
ratnim zbivanjima i utvrđivanju činjenica.

Za više informacija o aktivnostima mreže posjetite www.everycasualty.org.