hr | en

U trenutku kada stradanje civilnih žrtava u Libiji, Afganistanu i drugim kriznim žarištima u svijetu dominira u medijima i maktivnostima međunarodnih organizacija za ljudska prava, pokrenuta je nova web platforma Every Casualty s ciljem jačanja kapaciteta i vidljivosti organizacija i institucija koje rade na dokumentiranju žrtava.

Ovaj specijalizirani web portal trebao bi postati centralno mjesto za informacije o žrtvama aktualnih i bivših sukoba širom svijeta. Pokrenula ga je međunarodna mreža 22 organizacije koje se bave dokumentiranjem činjenica i okolonosti stradanja, među kojima i Documenta kao jedina članica iz Hrvatske.

Stranica ima dva dijela: javni odjeljak omogućuje pristup informacijama o organizacijama članicama, njihovim publikacijama i novostima vezanima uz utvrđivanje činjenica o žrtvama. Privatni dio sadrži forum na kojem članovi mreže mogu sudjelovati u diskusijama o pitanjima i problemima s kojima se susreću u svom radu.

Documenta već dvije godine radi na projektu „Ljudski gubici u Republici Hrvatskoj 1991-1995“, te u sklopu projekta provodi dodatna terenska istraživanja kako bi se dopunili već prikupljeni i dostupni podaci o žrtvama rata u Hrvatskoj. Do sada je naš istraživački tim prikupio obimnu dokumentaciju, razgovarao sa brojnim osobama i prikupio podatke za više tisuća stradalih hrvatskih državljana/ki. Svi podaci će po završetku istraživanja biti prezentirani u javno dostupnoj i pretraživoj bazi podataka.

Tijekom istraživačkog rada susretali smo se s različitim dilemama i tumačenjima statusa žrtava (civil-vojnik, direktne-indirektne žrtve, naoružani civili i slično), a i iz iskustva znamo da slične probleme imaju i naše partnerske i suradničke organizacije koje provode komplementarne projekte u regiji. Upravo stoga u studenom 2010. godine organizirali smo međunarodno stručno savjetovanje s ciljem utvrđivanja pravnog statusa žrtava u oružanom sukobu.

Među sudionicima/ama konferencije bili su i predstavnici/e organizacija koje su članice ove međunarodne mreže, stručnjaci i aktivisti koji godinama predano rade na utvrđivanju činjenica o stradalima, ubijenim i nestalim građanima i građankama, na izgradnji mira i povjerenja i ublažavanju ratnih posljedica.

Rezultat te i sličnih javnih rasprava koje smo organizirali u prošlosti je publikacija “Rat, dokumentiranje i pravni status žrtve” koja će uskoro biti objavljena  u izdanju Documente, a sadrži cjelovite transkripte te zaključke i preporuke koji su, ili će tek biti, od velike pomoći u aktivnostima sustavnog prikupljanje građe o ratnim zbivanjima i utvrđivanju činjenica.

Za više informacija o aktivnostima mreže posjetite www.everycasualty.org.