hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

  • koordinator/ica financija Koordinator/ica financija u koordinaciji sa voditeljicom Documente, a u skladu sa strategijom i godišnjim planom organizacije, te posebnim odlukama razvija i provodi strategije za namicanje sredstava s ciljem omogućavanja djelovanja organizacije.
  • monitor/ica za praćenje suđenja za ratne zločine Osoba zaposlena na radnom mjestu monitora/ice suđenja za ratne zločine biti će zadužena za redovno praćenje i detaljno izvještavanje sa suđenja za ratne zločine te sudjelovanje u pripremi različitih analiza i izvještaja. Praćenje suđenja zahtjeva rad na terenu, na županijskim sudovima u Republici Hrvatskoj.
  • arhivist/ica Arhivist/ica Documente obavlja poslove vezane uz prikupljanje, sređivanje, popisivanje i vrednovanje, zaštitu i korištenje gradiva. Sakuplja, upravlja, čuva, kontrolira i omogućuje nesmetano korištenje dokumenata i drugog gradiva trajne vrijednosti. Informacije koje čuva mogu biti u bilo kojem obliku (fotografija, video ili zvučni zapis, pisma, dokumenti, elektronički zapisi itd.).

Natječaj za sve tri pozicije otvoren je do 10. kolovoza 2010.
Sve detaljnije informacije o radnim mjestima i propozicijama natječaja potražite u prilogu.