hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

 • koordinator/ica financija
  Koordinator/ica
  financija u koordinaciji sa voditeljicom Documente, a u skladu sa
  strategijom i godišnjim planom organizacije, te posebnim odlukama
  razvija i provodi strategije za namicanje sredstava s ciljem
  omogućavanja djelovanja organizacije.
 • monitor/ica za praćenje suđenja za ratne zločine
  Osoba
  zaposlena na radnom mjestu monitora/ice suđenja za ratne zločine biti
  će zadužena za redovno praćenje i detaljno izvještavanje sa suđenja za
  ratne zločine te sudjelovanje u pripremi različitih analiza i
  izvještaja. Praćenje suđenja zahtjeva rad na terenu, na županijskim
  sudovima u Republici Hrvatskoj.
 • arhivist/ica
  Arhivist/ica
  Documente obavlja poslove vezane uz prikupljanje, sređivanje,
  popisivanje i vrednovanje, zaštitu i korištenje gradiva. Sakuplja,
  upravlja, čuva, kontrolira i omogućuje nesmetano korištenje dokumenata i
  drugog gradiva trajne vrijednosti. Informacije koje čuva mogu biti u
  bilo kojem obliku (fotografija, video ili zvučni zapis, pisma,
  dokumenti, elektronički zapisi itd.).

Natječaj za sve tri pozicije otvoren je do 10. kolovoza 2010.
Sve detaljnije informacije o radnim mjestima i propozicijama natječaja potražite u prilogu.