hr | en

Kako odrediti status žrtve, kako provjeriti i verificirati prikupljene informacije i podatke o žrtvama, koju metodologiju istraživanja primjeniti, kako izbjeći sekundarnu traumatizaciju i kako se nositi s prijetnjama, kako koristiti nove alate i tehnologiju u procesu utvrđivanja i prezentiranja činjenica…, samo su neka od tema kojima se bavila konferencija posvećena praksama dokumentiranja ljudskih gubitaka u oružanim sukobima, održana u Londonu 13.-14. rujna 2011.

Konferenciju je organizirala organizacija Oxford Research Group i International Practitioner Network, mreža 40-ak organizacija iz cijelog svijeta koje predano rade na dokumentiranju svih žrtava oružanog nasilja. Kao aktivna članica IPN na konferenciji je sudjelovala i Documenta, koju su predstavljali Igor Roginek i Slaven Rašković.

Cilj konferencije, osim da osigura javnu potporu nastojanjima organizacija članica Mreže da svaki stradalnik oružanog nasilja bude ažurno evidentiran, ispravno identificiran i javno prepoznat, bio je i razmjena iskustava i znanja u području dokumentiranja žrtava. Tako su u panelu o različitim pristupima i načinima dokumentiranja žrtava predstavljene su aktivnosti, metodologija i dosadašnji rezultati Documente u projektu “Dokumentiranje ljudskih gubitaka u Hrvatskoj 1991 – 1995”