hr | en

Kako odrediti status žrtve, kako provjeriti i verificirati prikupljene
informacije i podatke o žrtvama, koju metodologiju istraživanja
primjeniti, kako izbjeći sekundarnu traumatizaciju i kako se nositi s
prijetnjama, kako koristiti nove alate i tehnologiju u procesu
utvrđivanja i prezentiranja činjenica…, samo su neka od tema kojima se
bavila konferencija posvećena praksama dokumentiranja ljudskih gubitaka
u oružanim sukobima, održana u Londonu 13.-14. rujna 2011.

Konferenciju
je organizirala organizacija Oxford Research Group i International
Practitioner Network, mreža 40-ak organizacija iz cijelog svijeta koje
predano rade na dokumentiranju svih žrtava oružanog nasilja. Kao aktivna
članica IPN na konferenciji je sudjelovala i Documenta, koju su predstavljali Igor Roginek i Slaven Rašković.

Cilj
konferencije, osim da osigura javnu potporu nastojanjima organizacija
članica Mreže da svaki stradalnik oružanog nasilja bude ažurno
evidentiran, ispravno identificiran i javno prepoznat, bio je i razmjena
iskustava i znanja u području dokumentiranja žrtava. Tako su u panelu o
različitim pristupima i načinima dokumentiranja žrtava predstavljene su
aktivnosti, metodologija i dosadašnji rezultati Documente u projektu “Dokumentiranje ljudskih gubitaka u Hrvatskoj 1991 – 1995”