hr | en

Agencija za elektroničke medije i Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću organizirali su niz radionica u Zagrebu, Splitu, Lovranu i Osijeku, na temu nacionalnih manjina u RH, u sklopu edukacije nakladnika. Od travnja do srpnja 2015. u četiri grada održano je pet dvodnevnih radionica o izvještavaju o nacionalnim manjinama u elektroničkim medijima, na kojima je sudjelovalo 126 novinara i urednika.

Kao jedan od rezultata spomnutih radionica je i elektronska publikacija „Mediji i nacionalne manjine“, a koja je nastala iz materijala korištenih tijekom održavanja radionica. Svi tekstovi i materijali u njoj prezentirani su na radi­onicama ili su nastali na njima uz sudjelovanje samih polaznika.

Godišnjim programom rada Agencije za elektroničke medije za 2015. godinu planirana je provedba aktivnosti medijske pismenosti i to kao edukacija nakladnika o temama koje se mogu prijaviti na natječaje Fonda za pluralizam i raznovrsnost elektroničkih medija sukladno članku 64. Zakona o elektroničkim medijima. Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je bila najbolji ponuditelj na natječaju Agencije za elektroničke medije za Pružanje tehničke usluge edukacije nakladnika na temu nacionalnih manjina u RH-a. 

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću