hr

“Logor na Rabu: jedna talijanska priča” kampanja je crowdfundinga koju organizira talijanska udruga Topografia per la storia [Topografija za povijest] i dokumentacijski projekt CAMPI FASCISTI [Fašistički logori].

Logor za interniranje civila na Rabu, koji je u srpnju 1942. osnovala talijanska Kraljevska vojska i održavala ga do 8. kolovoza 1943., bio je najgore takvo mjesto pod talijanskom upravom tokom Drugog svjetskog rata. Smatra se da je u njemu u svega 15 mjeseci od gladi, hladnoće i bolesti zbog nepodnošljivih higijenskih uvjeta umrlo otprilike 1000-1400 osoba, od kojih 163 dječaka i djevojčica mlađih od 15 godina, te 40 djece koja su mrtvorođena zbog komplikacija u toku porođaja. Talijani su internirali djecu, muškarce, žene, mlade i stare, od kojih su skoro svi bili Slovenci i Hrvati, zato što su partizani, rođaci partizana, stanovnici mjesta za koje se sumnjalo da podržavaju partizane, stanovnici razorenih i spaljenih sela. Još uvijek se malo zna o logoru na Rabu. Na primjer, ne postoje temeljite studije o povijesti logora, a ponajmanje popis ili baza podataka o interniranima i preminulima. Logor na Rabu je gotovo potpuno nepoznat u Italiji i drugim europskim zemljama.

Kampanija se želi suprotstaviti zaboravu fašističkog Koncentracijskog logora Kampor pomoću istraživanja u talijanskim, slovenskim i hrvatskim arhivima, izradom mrežne stranice posvećene povijesti logora, stvaranjem baze podataka s imenima svih interniranih osoba te organiziranjem memorijalnog putovanja u logor na Rabu.

Link za kampanju: Il campo di concentramento di Arbe: una storia italiana – crowdfunding (produzionidalbasso.com)