hr | en

Globalni apel žena povodom obilježavanja Međunarodnog ženskog dana za mir i razoružanje (24. svibnja) i 75. godišnjice Ujedinjenih naroda / 

Povodom Međunarodnog ženskog dana za mir i razoružanje (24. svibnja 2020.) izražavamo duboku zabrinutost zbog humanitarnih i ekonomskih posljedica pandemije COVID-19, otežavajućih utjecaja sukoba i oružanog nasilja, kao i egzistencijalnih prijetnji čovjeku i okolišu od klimatskih promjena te nuklearnog naoružanja. 

Kao zakonodavke, vjerski vođe i predstavnici civilnog društva iz cijelog svijeta, pozivamo vlade i kreatore politika da prevladaju nacionalne granice, različita politička i vjerska uvjerenja, kako bi se unaprijedio zajednički interes čovječanstva za mir, javno zdravstvo, razoružanje, održivi razvoj i ekološku odgovornost.

Podupiremo vitalnu ulogu žena u kreiranju mira, razvoju politika i upravljanju. Pandemija COVID-19 pokazuje važnost žena kao šefica država, parlamentarki, kreatorica politika, liječnica, znanstvenica, zdravstvenih radnica i skrbnica za djecu i starije osobe. Rezolucija 1325 Vijeća sigurnosti UN-a ističe važnost uloga koje žene imaju kao aktivne sudionice mirovnih procesa te procesa razoružanja.

Pandemija koronavirusa nedvojbeno je pokazala da ključna pitanja ljudske sigurnosti ne mogu biti riješena vojnim putem ili neovisno od strane pojedinih država, već zahtijevaju globalnu suradnju i nenasilno rješavanje sukoba. Ističemo važnost Ujedinjenih naroda i njegovih agencija poput Svjetske zdravstvene organizacije i Programa UN-a za okoliš u procesu izgradnje takve suradnje, kao i u upravljanju globalnim problemima te unapređenju ljudske sigurnosti.

Globalni vojni proračun od 1.900 milijardi dolara (od čega 100 milijardi dolara otpada na nuklearno oružje) trebalo bi značajno smanjiti kako bi se uspješnije financiralo Ujedinjene narode (trenutni proračun od 6 milijardi dolara) te podržalo zaštitu klime, javno zdravstvo, otpornija gospodarstva i ciljeve održivog razvoja. UN i SZO trebali bi razmotriti poboljšane procese koji će omogućiti transparentnost i razmjenu informacija te omogućiti međunarodnu suradnju i nacionalno upravljanje budućim pandemijama. Ovaj proces trebalo bi razvijati u suradnji s vladama, stručnjacima i civilnim društvom.

Pozdravljamo Osiguravanje naše zajedničke budućnosti, program razoružanja koji je pokrenuo glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres na Međunarodni ženski dan za mir i razoružanje 2018. godine, koji ističe važnost razoružanja za postizanje održivog razvoja te angažiranje svih aktera u tom procesu, posebno žena i mladih.

Pozivamo zaraćene strane širom svijeta da pristanu na apel glavnog tajnika iz ožujka 2020. za globalni prekid vatre kako bi se pomoglo u borbi protiv pandemije koronavirusa. Ovaj prekid vatre trebao bi se nastaviti i nakon što se oporavimo od trenutne pandemije, a morao bi biti popraćen značajnim smanjenjem proizvodnje i trgovine konvencionalnim i lakim oružjem, s ciljem postizanja održivog mira u svijetu i smanjenja nasilja.

Bilo da smo iz Rusije ili SAD-a, Indije ili Pakistana, Sjeverne ili Južne Koreje, Irana ili Izraela, sa istoka ili zapada, sjevera ili juga, dijelimo jedan planet i zajedničku budućnost. Od vitalnog je značaja da za rješavanje sigurnosnih pitanja koristimo diplomaciju, procese rješavanja sukoba, suradnju, ideju o zajedničkoj sigurnosti i zakone, a ne prijetnje, oružanu silu ili kaznene sankcije.

Ujedinjeni narodi osnovani su s nizom mehanizama pomoću kojih nacije mogu rješavati sukobe, pregovarati o razoružanju i rješavanju humanitarnih pitanja i postići sigurnost putem diplomacije a ne rata. Pozivamo sve vlade da bolje iskoriste te mehanizme, uključujući to da prihvate obveznu nadležnost Međunarodnog suda pravde za međunarodne sukobe (74 zemlje su to već učinile) i da nuklearno odvraćanje i utrku u naoružanju zamijene s  oslanjanjem na zajedničku sigurnost.

Prva rezolucija Ujedinjenih naroda zahtijevala je uklanjanje “nuklearnog oružja i svih drugih oružja predviđenih za masovno uništavanje.” Ipak, 75 godina kasnije, više od 14.000 komada nuklearnog oružja i dalje se nalazi u svjetskim arsenalima, prijeteći sadašnjim i budućim generacijama, dok njihova modernizacija i održavanje koštaju 100 milijardi dolara godišnje.Ova se oružja moraju eliminirati, a sredstva za njihov razvoj i uporabu trebaju se prerasporediti u svrhu zadovoljenja potreba istinske ljudske sigurnosti.

Mi djelujemo kao lideri u našim lokalnim zajednicama i državama u rješavanju ovih potreba za ljudskom sigurnošću. No kao žene, prepoznajemo jedinstvo čovječanstva i na globalnoj razini, kao i potrebu za suradnjom u izgradnji mirnog, sigurnog, održivog i pravednijeg svijeta međusobnog poštovanja.

Svijet se ujedinio u borbi protiv pandemije koronavirusa. Gradimo na tom jedinstvu bolje sutra, prihvaćajući ljudsku sigurnost kao svjetionik naše zajedničke budućnosti.

Kako biste vidjeli apel i listu potpisnika, slijedite ovaj link