hr | en

17. rujna 1991. u Sisku je snajperskim metkom kroz prozor ubijena Ljubica Solar. Državno odvjetništvo RH do danas nije podiglo optužnicu. Zbog nemogućnosti postizanja pravde kaznenim postupkom protiv osumnjičenih za zločin, obitelj Solar odlučila se na postupak za naknadu štete.

Jučer, 18. prosinca izrečena je presuda u postupku za naknadu štete pred Općinskim sudom u Sisku. Odbijen je tužbeni zahtjev, kako se navodi, zbog zastare i nepostojanja uvjeta iz čl. 1.iz Zakona o odgovornosti za štetu nastalu od terorističkih akata i javnih demonstracija donesenog 31.7.2003., kojim se utvrđuje odgovornost Republike Hrvatske za štete tijekom Domovinskog rata od 17. kolovoza 1990. do 30. lipnja 1996. koji su uzrokovali pripadnici oružanih i redarstvenih snaga u vojnoj ili redarstvenoj službi ili u svezi s tom službom. 

Sutkinja Natalija Stojanović donijela je presudu i rješenje – „Odbija se tužbeni zahtjev tužitelja koji glasi: ‘Nalaže se tuženoj Republici Hrvatskoj Hrvatskoj platiti i tužiteljici Vjeri Solar i II tužitelju Jovanu Solaru svakome iznos od 220.000,00 kuna na ime naknade nematerijalne štete sve sa zakonskom zateznom kamatom od presuđenja 18. prosinca 2007. godine pa do isplate, kao i tužiteljici iznos od 27.920,50 kuna na ime materijalne štete sa zakonskom zateznom kamatom.