hr | en

Centar za mirovne studije u suradnji s Documentom – Centrom za suočavanje s prošlošću i Europskim domom Vukovar organizira razgovor s Ljiljanom Gehrecke, mirovnom aktivistkinjom i počasnom predsjednicom Europskog doma Vukovar,  na temu psihosocijalne podrške civilnim žrtvama rata. Razgovor će se održati u Kući ljudskih prava Zagreb, 18. ožujka, u vremenu od 17.00 do 19.00 sati.

O potrebama civilnih žrtava rata iz perspektive društvene solidarnosti i ljudske sigurnosti govorit će Marina Petras, volonterka Documente – Centra za suočavanje s prošlošću i Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije. Razgovor organizira i moderira Emina Bužinkić, Centar za mirovne studije.

Broj civilnih žrtava rata u Republici Hrvatskoj još uvijek nije poznat, a neki izvori govore o brojci od 8.000 do 9.500 usmrćenih, ranjenih i zlostavljanih osoba. Civilni su stradalnici žrtve ranjavanja, terorističkih i diverzantskih djela, seksualnog nasilja i drugih oblika mučenja. Većina njih nikada nije dobila nikakav oblik obeštećenja, a tek nekolicina ostvaruje minimalna socijalna prava. Prema istraživanjima potreba civilnih žrtava rata, mnogi nisu nikada primili medicinsku ili psihosocijalnu pomoć.

Medicinska i psihološka pomoć žrtvama rata temeljni su oblici obeštećenja za pretrpljenu bol, gubitke i poniženje, prema Rezoluciji Opće Skupštine UN-a “Temeljna načela i smjernice o pravu na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava”.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću