hr | en

Fond za humanitarno pravo (Srbija i Crna Gora), Istraživačko-dokumentacioni centar (Bosna i Hercegovina) i Documenta (Hrvatska) objavljuju natječaj za upis polaznika/ca

LJETNE ŠKOLE TRANZICIJSKE PRAVDE23. – 29. srpnja  2006., Palić (Srbija i Crna Gora) 

Petodnevna škola za studente/ice, profesionalce/ke, aktiviste/ice, mlađe od 30 godina o konceptima, mehanizmima i povijesti tranzicijske pravde kao i iskustvima prorade nasilne prošlosti u međunarodnom i domaćem kontekstu.