hr | en

Documenta – Centar za suočavanje
s prošlošću, Građanski odbor za ljudska prava i Centar za mir,
nenasilje i ljudska prava Osijek, organiziraju konferenciju za
novinare, u ovaj petak 02. kolovoza 2013.g, Kuća ljudskih
prava Zagreb, Selska cesta 112 c s početkom u 11.00 h
.

Na konferenciji će Vesna Teršelič, voditeljica  Documente
– Centra za suočavanje s prošlošću, Mladen Stojanović,
Centar za mir, neasilje i ljudska prava iz Osijeka i Eugen
Jakovčić
, Documenta – Centra za suočavanje s
prošlošću, predstaviti kvartalni izvještaj o praćenju suđenja za
ratne zločine, izvještajno razdoblje travanj – lipanj 2013.g
.

Razdoblje obuhvaćeno ovim izvještajem neposredno prethodi 1.
srpnju 2013. – danu ulasku Republike Hrvatske (RH) u Europsku
uniju (EU). Unatoč ispunjavanju brojnih pretpristupnih kriterija
nužnih za ulazak u EU, RH nije riješila neka važna pitanja vezana
uz rat i poraće: velik je broj neprocesuiranih ratnih zločina,
nije zadovoljavajuće riješena naknada troškova izgubljenih parnica
obiteljima usmrćenih niti su primjereno obeštećene civilne žrtve
rata.

Tijekom konferencije iznijet ćemo političke konotacije odluka
hrvatskih vlasti donesenih u izvještajnom razdoblju koje imaju
implikacije na procesuiranje zločina ili probleme s kojima se
suočavaju žrtve i/ili članovi njihovih obitelji.

S obzirom na skorašnje obilježavanje godišnjice istovremenog
slavlja oslobođenja okupiranih područja RH-a te sjećanja na
stradanja srpskih civila, još jednom ćemo podsjetiti na
neprocesuirane zločine počinjene u tijeku i neposredno nakon
vojno-redarstvene akcije „Oluja“.

 

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću