hr | en

Pozivamo Vas na Konzultacije sa organizacijama mladih o suočavanju s prošlošću (posebice mehanizmima utvrđivanja i kazivanja istine o ratnim sukobima na području post-jugoslavenskih zemalja) koje će se održati u Osijek u subotu, 06. listopada 2007. od 14:00  do 18:00 sati u Centru za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Županijska 7, Osijek. 

Prve Nacionalne konzultacije sa organizacijama mladih o suočavanju s prošlošću održane su 20. srpnja 2007. u Zagrebu, kada je sudjelovalo 30-ak predstavnika/ca organizacija mladih, uključujući predstavnike/ce podmladaka političkih stranaka.

Cilj konzultacija je analizirati ulogu organizacija mladih u procesu prorade negativnog nasljeđa na osobnoj i društvenoj razini te razini institucija te izraditi konkretne planove na tragu preporuka Nacionalnih konzultacija mladih. 

Kao i u Zagrebu, pokušati ćemo odgovoriti na slijedeća pitanja:

1.     Zašto je proces utvrđivanja i kazivanja istine o ratnim sukobima važan za mlade u post- jugoslavenskim zemljama?

2.     Na koje sve načine mladi ljudi mogu sudjelovati u procesu suočavanja s prošlošću u post-jugoslavenskim zemljama?

3.     Koji je značaj istine za mlade generacije i njihova pozicija u odnosu na poricanje događaja koji su se zbili u ratu, relativiziranje novije prošlosti na područjima post-jugoslavenskih zemalja te u odnosu na utvrđivanje i kazivanje istine o ratnim sukobima?

4.     Koje mehanizme za utvrđivanje i kazivanje istine mladi prepoznaju kao relevantne i učinkovite na nacionalnoj i regionalnoj razini?

5.     Preporuke mladih za unaprjeđenje procesa utvrđivanja i kazivanja istine na području post-jugoslavenskih zemalja  na nacionalnoj i regionalnoj razini

Bilo bi nam drago ukoliko biste nam se pridružili  i podijelili s nama Vaša zapažanja i mišljenja. Raspravu će moderirati Danijela Beretin (Europski dom Vukovar) i Drago Župarić (Centar za mirovne studije, Zagreb) Putni troškovi biti će pokriveni svim sudionicima/ama od strane organizatora.

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak i ispunjenu prijavnicu dostavite do 30.09.2007.

U nastavku pronađite dodatne informacije o konzultacijskom procesu o mehanizmima za utvrđivanje istine te zaključke i preporuke sa prvih Nacionalnih konzultacija s organizacijama mladih. Transkript sa spomenutih konzultacija možete pronaći i preuzeti sa ovih web stranica (NacionalneKonzultacijeMladi.pdf)