hr | en

Zadovoljstvo nam je što smo u prilici proslijediti Konačni izvještaj Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), projekta „Pravda i ratni zlocini“ – Faza 2 koji je imao za cilj dodatno jačanje kapaciteta pravosudnih organa u radu na predmetima ratnih zločina u regiji jugoistočne Europe (SEE) kao i da olakšaju razmjenu najboljih praksi i naučenih lekcija u predmetima ratnih zločina između pravosudnih aktera u regiji. U izvještaju, koji je dostupan na engleskom kao i na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, sažete su različite aktivnosti koje su provedene u periodu 2012-2015, uključujući i Regionalni sastanak između kolega pružatelja podrške žrtvama i svjedocima na kojem su učestvovali i predstavnici Documente. Izvještaj dostupan na linku: Http : https://www.osce.org/odihr/238651