hr

Pozivamo Vas na javno savjetovanje o kvalitetnijem informiranju mladih i drugog zainteresiranog građanstva o antifašističkom otporu i baštini antifašizma koje će se održati u Rijeci 4. svibnja 2023. od 10:00 do 13:00 u Muzeju grada Rijeke u Palači šećera, Krešimirova 28, 51000 Rijeka. Savjetovanje organiziraju Savez antifašističkih boraca Primorsko-goranske županije, UABA Rijeka, Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost iz Vodnjana i Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba.

Savjetovanje se organizira u sklopu projekta „Novi pristupi baštini: antifašizam i mir u obrazovanju i suvremenoumjetničkim praksamakojeg od srpnja ove godine zajedno provode Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost iz Vodnjana, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba te Savez antifašističkih boraca Primorsko-goranske županije iz Rijeke. Projekt podržava Fond za aktivno građanstvo, a njegov je cilj kvalitetnije i sadržajnije informiranje mladih o antifašističkom otporu, njegovoj baštini i mirovnim inicijativama devedesetih, unaprjeđenje obrazovanja za demokratsko i aktivno građanstvo te priznanje prava civilnih žrtava Drugog svjetskog rata u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji.

Značajni dio zagovaračkih aktivnosti projekta usmjeren je na javna savjetovanja o kvalitetnijem informiranju mladih i drugog zainteresiranog građanstva o antifašističkom otporu, njegovoj baštini i o mirovnim inicijativama 90-ih. Planiramo provesti dva kruga konzultacija na kojima će sudjelovati predstavnici muzeja i drugih kulturnih ustanova, profesori povijesti iz osnovnih i srednjih škola te predstavnici lokalnih vlasti. Uz analizu postojećih prepreka i prilika, namjeravamo razviti zajednički plan zagovaranja za uključivanje tema antifašizma i mirotvorstva u obrazovne programe te za njihovu bolju zastupljenost u suvremenoumjetničkim praksama i postavima muzeja. Konzultacije će biti organizirane u Puli, Pazinu, Rijeci i Opatiji. Cilj je tijekom naredne godine provesti 4 javne konzultacije sa zaključcima i preporukama za lokalne vlasti te muzejske i obrazovne institucije.

Vjerujemo kako se planiranim aktivnostima stvaraju nove mogućnosti građanskog angažmana u pogledu revalorizacije, zaštite i promidžbe baštine antifašizma i mira. Dijalog lokalnih vlasti, zainteresiranih organizacija civilnog društva te građana dovest će do bolje koordinacije među muzealcima, kulturnim i ljudskopravaškim organizacijama te lokalnim vlastima što će potaknuti iznalaženje kvalitetnijih rješenja za zaštitu baštine antifašizma i mira.

Prvo savjetovanje održano je u početkom prosinca 2022. u Pazinu. Drugo savjetovanje održano je u ožujku u Opatiji. Treće savjetovanje na koje Vas pozivamo zamišljeno je kao sastajanje i povezivanje organizacija antifašista i djelatnika/ca arhiva i muzeja i istraživača/ica s područja Primorsko-goranske županije koji se u svojim muzejskim postavima, izložbama i istraživanjima bave antifašizmom i njegovim povijesnim nasljeđem. Cilj ovog skupa je prezentirati novija istraživanja, publikacije, izložbe i stalne muzejske postave koji tematiziraju antifašizam kako bi se otvorila diskusija o izazovima, problemima i prilikama u kontekstu snažnijeg uključivanja te poboljšanja zastupljenosti  baštine antifašizma u stalnim muzejskim postavama i istraživačkim projektima.

Program savjetovanja u Rijeci nalazi se u prilogu.

 


 

Javno savjetovanje organizira se u sklopu projekta “Novi pristupi baštini: antifašizam i mir u obrazovanju i suvremenoumjetničkim praksama”, kojeg u partnerstvu provode Apoteka – Prostor za suvremenu umjetnost, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Savez antifašističkih boraca Primorsko-goranske županije.

Projekt ”Novi pristupi baštini: antifašizam i mir u obrazovanju i suvremenoumjetničkim praksama” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.