hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću je organizirala prezentaciju metodologije rada i rezultata praćenja suđenja poljske nevladine udruge Court Watch Poland u okviru projekta „Dijalog o monitoriranju suđenja između organizacija civilnog društva u jugo-istočnoj Europi“ koji podržava ODIHR-OSCE. Prezentacija se održala 3. ožujka 2015. u Kući ljudskih prava, Zagreb, Selska cesta 112 c.

Kroz dugogodišnje javno upozoravanje značaja procesuiranja ratnih zločina te kontinuirano praćenje istih Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću smatra da je suradnja i djeljenje iskustava na međunarodnoj razini veoma bitna za daljnje jačanje ovog rada. Suradnjom i razmjenom dobre prakse kao i dilema i pitanja vezanih uz programe praćenja suđenja razvijamo i unapređujemo metodologiju rada.

Fondacija Polish Court Watch je uvela alternativnu metodologiju praćenja suđenja koja se temelji na ideji građanskog monitoriranja, s dva opća cilja: 1) ojačati povjerenje građana u pravosuđe smanjivanjem postojećeg jaza u percepciji suđenja između šire javnosti i pravosudne elite; 2) povećati svijest pravosuđa o postojanju tog jaza te zagovarati da provode svoju dužnost poštujući zakone i na način usmjeren ka korisniku, građanima.

Novitet metode je ocjenjivanje funkcioniranja sustava “očima običnog građanina” koji ne poznaje pravnu terminologiju i sve proceduralne detalje. Dugoročno, ovakva metodologija vodi ka smanjenju ovisnosti o međunarodnim/nacionalnim donatorima više se oslanjajući na voluntarizam studenata i građana.

Druga prednost je holistički pristup pravosuđu kao i više-dimenzijski element metodologije koji ima korist od drugih znanstvenih disciplina pokraj prava, kao što su sociologija, filozofija i socio-psihologija.