hr | en

Antifašistička liga RH pridružiti će se komemoraciji jasenovačkih žrtava koju organizira Koordinacija židovskih općina u petak 15. travnja 2016. u 11 sati u Spomen području Jasenovac, kao i komemoraciji 24. travnja 2016. u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i Srpskog narodnog vijeća.

U petak 22. travnja 2016., s početkom u 17:00 h, Trg žrtava fašizma, održati će se skup JASENOVAC NA TRGU ŽRTAVA FAŠIZMA, kao izraz sjećanja na sve jasenovačke žrtve ustaškog režima i zabrinutosti zbog aktualnog revizionizma kojeg tolerira i podupire aktualna hrvatska vlast, a u organizaciji Antifašističke lige RH.

Neposredni povod skupu je bojkot službene državne komemoracije od strane Koordinacije židovskih općina i SNV – a. Te organizacije predstavljaju potomke ljudi koji su bili žrtve Jasenovca i ostalih logora ustaškog režima tokom Drugog svjetskog rata samo zato što su bili Židovi ili Srbi. Nazivanje tog bojkota politikanstvom i politizacijom žrtava ne samo da je neistinito, ono je krajnje licemjerno i neodgovorno. Te organizacije nemaju nikakvu korist od koraka na koji su se odlučile i to pod velikim pritiskom takoreći svakodnevne relativizacije zločinačkog karaktera ustaštva, slobodnog veličanja tog režima i, najblaže rečeno, nereagiranja sadašnje Vlade na te pojave.

A političare na vodećim pozicijama vlasti u Hrvatskoj danas, upozoravamo da je najbesramnija politizacija žrtava Jasenovca upravo prešučivanje političkog konteksta koji je do tih žrtava doveo. Jer žrtve Jasenovca i ostalih ustaških logora nisu žrtve tsunamija ili potresa, pa ni osvete. One su žrtve politike i ideja koje su vladale u NDH, a čiji otvoreni apologeti sjede u današnjoj Vladi RH.

Za AFL

Zoran Pusić