hr | en

U petak 6. srpnja u Novinarskom domu u Zagrebu, Perkovčeva 2, s početkom u 11.00 h, bit će predstavljen Izvještaj o položaju i pravima žrtava kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, temeljen na aktivnostima u projektu pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih djela kojeg su od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2018. provodili Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatske iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara.

Ujedno, na Konferenciji će biti predstavljen i Izvještaj o suđenjima za ratne zločine za 2017. godinu.

Pravni tim Documente – Centra za suočavanje s prošlošću,  Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Inicijative mladih za ljudska prava, tijekom 2017. pratio je rasprave u 23 kaznena postupka za ratne zločine vođena na četiri nadležna županijska suda u Hrvatskoj kao i 12 javnih sjednica u žalbenim postupcima pred Vrhovnih sudom RH. Tijekom 2017. godine nepravomoćno je okončano 10 kaznenih postupaka, a pravomoćno je završeno 12 kaznenih postupaka. Izvještaj daje pregled i ključne nalaze svih nepravomoćno kao i pravomoćno okončanih predmeta koji su od značaja za javnost. Izvještaj je fokusiran na rad tužiteljstava i specijaliziranih sudova, analizu optužnica i presuda u pojedinim predmetima, kritičku opservaciju pravosuđa, a nudi i zaključke te preporuke.

Kroz praćenje suđenja za ratne zločine, kao i druga kaznena djela, zamijetili smo da još nije zaživjela punopravna uloga žrtve te da se tijekom glavne rasprave žrtve upoznaju samo s pravima na postavljanje imovinsko-pravnog (odštetnog) zahtjeva, dok tek sporadično s mogućnošću praćenja daljnjeg suđenja, prava na savjetnika ili prava dostavljanja sudskih odluka kojima se završava sudski postupak. Iznimno važnu ulogu informiranja i usmjeravanja žrtava obavljaju Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima osnovani pri pojedinim županijskim sudovima. 

Ovim izvještajem želimo prikazati rezultate svog rada te potaknuti daljnji razvoj podrške i realizacije prava žrtava kaznenih djela kroz buduće zakonodavne aktivnosti Hrvatskog sabora te punu implementaciju postojećih zakona u skladu s normama EU Direktiva.

Izvještaj je sastavljen od 3 dijela te donosi  tekstove koji prate zakonsku osnovu implementacije Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela, analizu primjene u praksi pregledom prava i problema pojedinih ranjivih skupina, izvještaje s praćenja suđenja s akcentom na položaj žrtava i svjedoka te prikaz rezultata istraživanja uz zaključke.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću