hr | en

Documenta- Centar za suočavanje s prošlošću zajedno sa Europskim domom Vukovar
organizirala je 26. rujna 2014. okrugli stol u Vukovaru, u Hotelu Lav, na temu Reparacije
civilnim žrtvama rata.
Predstavljeno je istraživanje potreba civilnih žrtava rata za 2013. godinu kao dio
dugogodišnjih zagovaračkih nastojanja Documente – Centra za suočavanje s prošlošću kojim se
želi upozoriti hrvatsku javnost i institucije na to da je još uvijek nepoznat broj civilnih žrtava
rata, i dalje s nepriznatim statusom, patnjom i pravima te bilo kakvim oblikom institucionalnog obeštećenja.

Zaključke i program okruglog stola možete pronaći u prilogu.