hr | en

Platforma 112 okuplja šezdeset organizacija civilnog
društva1 koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava,
demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom
javnih resursa, posebno okoliša,  koje su u 112 zahtjeva, upućenih svim
političkim opcijama uoči parlamentarnih izbora, definirale prioritete i
konkretne mjere za Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište
djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.  Mi tražimo i
očekujemo dosljednost i političku odgovornost nove vlasti, ali i svih
drugih političkih aktera i institucija, za stvarna i trajna poboljšanja u
pet prioritetnih, međusobno povezanih, područja:

(1) stabilne, odgovorne i demokratične institucije vlasti i jednak pristup pravdi
(2) kvaliteta demokracije
(3) borba protiv korupcije i javni interes
(4) ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi
(5) nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnja mira.

U ovom izvještaju predstavljamo ocjenu rada nove vlasti
u odnosu na naših 112 zahtjeva tijekom prvog kvartala, odnosno,
simbolično, prvih 112 dana novog mandata2. Uz opću ocjenu s istaknutim
glavnim pozitivnim pomacima i propustima, osvrćemo se i na pozitivne i
negativne promjene u pojedinim tematskim područjima Platforme. Pritom 
iznosimo i preporuke za učinkovito djelovanje vlasti tijekom ove
ključne, prve godine mandata, s obzirom na prepoznate prioritete i
probleme u području demokratizacije, kao i daljnje zagovaračke
aktivnosti članica Platforme 112.  

Organizacije civilnog društva okupljene u Platformi 112 nastavit će –
pojedinačno i zajednički – sa svojim zagovaračkim, ali i istraživačkim
aktivnostima u svrhu praćenja djelovanja vlasti i utjecaja na provedbu
zahtjeva Platforme 112.  U listopadu 2012.  bit će objavljen sljedeći
Izvještaj Platforme 112, s fokusom na procjenu provedbe svega što je
nova vlast obećala da će poduzeti kako bi Hrvatska uistinu postala i
opstala kao zemlja vladavine prava. Podsjećamo da je Platforma 112
aktivno uključena i u praćenje obveza proisteklih iz pregovora s EU te
će ovaj Izvještaj poslužiti kao nadopuna za izvještaj Europske komisije o
nastavku reformi u Poglavlju 23 (travanj 2012.) kao i za naredno
godišnje Izvješće o napretku (listopad 2012.).