hr

Tijekom 2023. evidentirali smo 64 kaznena postupaka u fazi rasprave koji su u nadležnosti županijskih sudova u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. Zabrinjava činjenica da je trend suđenja u odsutnosti u predmetima ratnih zločina i dalje  dominantan; zabilježen je isključivo u kaznenim postupcima koji se provode protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi/JNA.

U izvještajnom razdoblju, na razini četiri nadležna suda, 42 od 64 (66%) kaznenih postupaka provedeno je protiv nedostupnih optuženika koji mahom prebivaju na teritoriju Republike Srbije.  Od ukupnog broja praćenih postupaka, 60 (94%) ih je bilo protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi/JNA. U isto vrijeme, samo 4 kaznena postupka vodila su se ili se vode protiv pripadnika hrvatskih postrojbi i pripadnika HVO-a.

Više od trideset godina od početka ratnih sukoba otvaraju se nove istrage, broj suđenja je velik, ali je problem dinamika i tempo suđenja. Također, sve je teže doći do informacija, ne samo o suđenjima u tijeku, već i o pravomoćno okončanim suđenjima.