hr

Organizacije za ljudska prava Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb  i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek od 2005. godine pred sudovima u Republici Hrvatskoj prate kaznene postupke ratnih zločina.

Od početka praćenja suđenja projektni tim u svojim godišnjim izvještajima bilježi trendove i daje preporuke za poboljšanje stanja u procesuiranju ratnih zločina, naglašavajući važnost postizanja učinkovitog i pravičnog postupanja pravosuđa u kaznenim predmetima, koje će poštivati kako prava okrivljenika i osumnjičenika, tako i prava žrtava i svjedoka, te djelovanje pravosudnog sustava općenito u odnosu na pravo na pošteno suđenje.

U ovogodišnjem izvještaju osvrćemo se na suđenja tijekom 2022. Evidentirali smo ukupno 61 kazneni postupak u fazi rasprave koji je u nadležnosti županijskih sudova u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu. Zabrinjava činjenica da je trend suđenja u odsutnosti u predmetima ratnih zločina i dalje dominantan; zabilježen je isključivo u kaznenim postupcima koji se provode protiv pripadnika srpskih paravojnih postrojbi/JNA. U izvještajnom razdoblju, na razini četiri nadležna suda 41 od 61 (67%) kaznenih postupaka provedeno je protiv nedostupnih optuženika koji mahom prebivaju na teritoriju Republike Srbije.

 


 

Projekt ”Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.