hr | en

U povodu 20. obljetnice od stradanja više od 8000 srebreničkih muškaraca i dječaka Bošnjaka, Galerija Klovićevi dvori, SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu Pula i Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću pozivaju Vas na otvorenje izložbe fotografija britanskog fotografa Tima Lovelessa.

U sklopu izložbe, koja će se otvoriti večer uoči tužne obljetnice, 10. srpnja 2015., Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4 s početkom u 19.00 h, predstavit će se i dio postava SENSE – Dokumentacijskog centra Srebrenica (Memorijalni centar Srebrenica Potočari).

Izložba je dio ciklusa “Snapshot/Brzo okidanje” u Galeriji Klovićevi dvori.

Izložba traje do 26. srpnja 2015.

Zločini koji su u srpnju 1995. godine počinjeni u Srebrenici bili su predmetom brojnih suđenja pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ). Izvješćujući iz dana u dan o tome što je rečeno i viđeno u sudnicama, agencija SENSE je prikupila obimnu dokumentaciju: tisuće sati snimaka svjedočenja preživjelih, očevidaca i počinitelja zločina, dokumentarne snimke iz srpnja 1995., fotografije mjesta zločina i zračne snimke, vojne dokumente zaplijenjene u stožerima jedinica koje su u srpnju 1995. sudjelovale u napadu na zaštićenu zonu.

U želji da tu živu povijesnu građu vrati tamo kamo pripada, SENSE je u suradnji s Memorijalnim centrom Srebrenica u Potočarima osnovala Dokumentacijski centar Srebrenica.

Obimna građa, prikupljena tijekom dvadesetogodišnjeg izvješćivanja iz Haaga, bit će po završetku rada Međunarodnoga kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) prebačena u Centar za tranzicijsku pravdu, osnovanog u Puli s ciljem da se dokumentacija o tome na koji su način istraženi, rekonstruirani i procesuirani zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije sačuva, organizira i učini dostupnom sadašnjoj i budućim generacijama.

Na temelju uspjeha Dokumentacijskog centra u Srebrenici i u suradnji s Documentom – Centrom za suočavanje s prošlošću i drugim partnerima u regiji, SENSE planira osnivanje mreže dokumentacijskih centara na lokacijama na kojima su u ratovima tijekom devedesetih počinjeni najteži masovni zločini (poput Vukovara, Prijedora, Sarajeva, Kosova…). Osim što će tim zajednicama pokazati na koji su način njihova stradanja prezentirana pred MKSJ, dokumentacijski će centri potaknuti procese suočavanja s prošlošću, delegitimizaciju mitova i suprostavljanja politici i kulturi poricanja, a sve na temelju činjenica koje su izvan razumne sumnje utvrđene na suđenjima pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ).

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću