hr | en

Koristeći, sada očiglednu, nedorečenost i
propust u zakonu, da iako pravomoćno osuđena osoba ne može biti
saborski zastupnik ona može biti nositelj izborne liste, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje (HDSSB) imenovao je Branimira Glavaša nositeljem svojih izbornih lista.

Radi sprječavanja sličnih  situacija u budućnosti da ratni zločinci budu nositelji izbornih lista nužna je izmjena Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 69/03)
na način što bi se pasivna biračka legitimacija, osim za osobe koje
nisu punoljetni hrvatski državljani ograničila i osobama koje su
pravomoćno osuđivane za kaznena djela za koja je zapriječena kazna
zatvora duža od 5 godina. Regulativa istoga zakona, koja za nositelje
izbornih lista jedino određuje da nositelj liste ne mora biti kandidat
na listi, trebala bi se nadopuniti kako bi propisala da nositelji
izbornih lista ne mogu biti pravomoćno osuđene osobe.

Situacija vrlo jasno ukazuje na
zabrinjavajuće stanje u našem društvu, koje koristi HDSSB računajući na
neznatan dio biračkog tijela, koje potpuno pogrešno valorizira ulogu
žrtve i zločinca.