hr | en

“Nakon što smo proučili razloge kojim je većina članova Pretresnog vijeća oslobodila Vojislava Šešelja svih optužbi, Tužilaštvo je odlučilo da uloži žalbu na presudu. Uzimajući u obzir suštinsku i dalekosežnu prirodu grešaka koje smo identifikovali u presudi većine članova Pretresnog vijeća, želimo naglasiti žrtvama zločina da će predstojeća žalba biti od najvećeg prioriteta za Tužilaštvo.

Kao što ćemo detaljnije objasniti u najavi žalbe, smatramo da je došlo do suštinskog propusta većine članova Pretresnog vijeća da obave svoju pravosudnu funkciju. Većina članova Pretresnog vijeća je propustila da na pravi način presudi o ključnim aspektima argumentacije tužilaštva između ostalog i iz sljedećih razloga: nije uzela u obzir velike dijelove dokaznog materijala; nisu valjano obrazložili svoje zaključke; nije pravilno primijenila standard “van razumne sumnje”; nije donijela zaključke koji se tiču obrasca zločina koji su dokazani iznešenim dokaznim materijalom; nije uzela u obzir optužbe protiv Vojislava Šešelja u svjetlu sveprisutnog obrasca dokazanih zločina; nije napravila razliku između krajnjeg političkog cilja kojeg su željeli postići članovi udruženog zločinačkog poduhvata i zločinačkog načina kojim su ga htjeli ostvariti; donijela je nerazumne i protivrječne zaključke o činjenicama; te nije pravilno primijenila elemente koji se tiču vida odgovornosti, kao što su udruženi zločinački poduhvat i pomaganje i podržavanje, u skladu s utvrđenom sudskom praksom.

Smatramo takođe da je većina članova Pretresnog vijeća nerazumno dopustila mogućnost da je zločinačko ponašanje bilo samo zakoniti doprinos ratnim nastojanjima, bez obzira na ogroman broj dokaza koji ukazuju suprotno. Po našem mišljenju, ovakva metodologija je navela većinu članova Pretresnog vijeća da nerazumno dopusti mogućnost da je protjerivanje civila bilo humanitarni postupak; da je huškački govor mržnje jednostavno imao za cilj podizanje morala srpskih snaga; te da je upotreba snaga u cilju etničkog čišćenja bila mjera za zaštitu srpskog stanovništva. Potpuno zanemarujući veliki broj zločina koji su dokazani za vrijeme prvostepenog suđenja, većina članova Pretresnog vijeća je zaključila da nije bilo rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo u dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao što je potrebno za dokazivanje zločina protiv čovječnosti.

Kao i kod svih žalbi koje podnosi Tužilaštvo, uložićemo maksimalne napore kako bismo obezbijedili da naša žalba u postupku protiv Vojislava Šešelja bude vođena efikasno, efektivno i pravično i u skladu s pravilima propisanim za žalbeni postupak pred Mehanizmom za međunarodne krivične sudove.”

*****

 

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) je osnovan Rezolucijom 1966 (2010) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da bi okončao preostale poslove Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nakon okončanja njihovih mandata. MMKS ima dva ogranka, jedan u Arushi, Tanzanija, i jedan u Hagu, Holandija.