hr | en

Documenta je učestvovala na seminaru Izgradnja otpornosti i inhibitora protiv surovih zločina: zajednički plan za prevenciju, održanom u Sarajevu 9-10. ožujka 2016. u organizaciji Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC).Svake godine PCRC u saradnji sa UN-ovom Kancelarijom specijalnog savjetnika za prevenciju genocida organizira seminar izgradnje kapaciteta na temu prevencije i odgovora na genocid i masovne zločine za predstavnike OCD i civilnog sektora koji rade na polju ljudskih prava, izgradnje mira i prevencije i gonjenja zločina protiv čovječnosti. Na semirau je predstavljen izvještaj Glavnog tajnika UN od 11. srpnja 2014., u kojem se izlažu načine na koje nacionalni, regionalni, i međunarodni akteri mogu pomoći državama u ispunjenju njihove odgovornosti za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina,etničkog čišdenja i zločina protiv čovjelnosti (ovi zločini se skupa nazivaju surovi zločini).
Izvještaj je ujedno i odgovor na odluku Generalne skupštine u Rezoluciji 63/308 da se nastavi razmatranje odgovornosti za zaštitu, usljed podrške koju su joj države pružile u paragrafima 138-140 u Ishodu Svjetskog Samita 2005. godine. Izvještaj se takođe oslanja na prvi izvještaj
generalnog sekretara iz 2009. godine, o implementaciji odgovornosti za zaštitu (A/63/677), koji je uspostavio tri okvirna stupa odgovornosti sadržane u tom načelu.

U prilogu navedeni izvještaj i neslužbeni prijevod sažetaka izvještaja