hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću organizirala je prvo javno predstavljanje dijela rezultata višegodišnjeg istraživanja podataka o ljudskim stradanjima u ratu na području Hrvatske, koje se održalo u Kući ljudskih prava Zagreb, prezentirajući pri tom brojčane i statistički obrađene podatke o stradanjima s prostora nekadašnjih općina zapadne Slavonije (Slavonska Požega, Pakrac, Daruvar, Virovitica, Grubišno Polje, Nova Gradiška, Podravska Slatina i Orahovica).

Tijekom konferencija za novinare govorili su Slaven Rašković, koordinator istraživačkog programa, Tomislav Fresl, istraživač te Vesna Teršelič, voditeljica Documente.

Predstavljanje rezultata bit će organizirano i u Pakracu, četvrtak 16. travnja 2015., Stara gradska vijećnica (zgrada Poglavarstva), Trg bana Josipa Jelačića 18, s početkom u 12.00 h, kada će s nama biti i obitelji poginulih te predstavnici/e udruge i udruženja koje okupljaju stradalnike s područja na koja se odnose rezultati istraživanja.

U nastavku slijedi Objava privremenih podataka istraživanja ljudskih gubitaka u Hrvatskoj za područje zapadne Slavonije

Svoje istraživanje “Ljudski gubici u RH 1991. – 1995. godine” Documenta je započela 2009. godine, kada je tim istraživača iz svih dostupnih izvora počeo prikupljati i objedinjavati podatke o svim građanima RH koji su zbog rata i ratnih okolnosti do kraja 1995. godine poginuli, ubijeni ili nestali.

Nakon prikupljanja i analiziranja postojećih izvora, postalo je jasno da je za izradu poimeničnog popisa svih žrtava rata potrebno učiniti značajne dodatne napore u prikupljanju podataka o svakoj pojedinoj žrtvi. Upravo iz tog razloga 2010. godine Documenta kreće s terenskim istraživanjem, s ciljem intervjuiranja članova obitelji i poznanika svake pojedine žrtve, ali i svakodnevne suradnje i komunikacije s institucijama lokalne samouprave, predstavnicima religijskih institucija, braniteljskim i drugim stradalničkim udrugama, različitim udrugama civilnog društva, medijima i ostalima zainteresiranim dionicima.

Do danas je u sklopu istraživanja intervjuirano 6 150 članova obitelji žrtava ili njihovih prijatelja, susjeda i znanaca, prikupljeno je preko 25 000 dokumenata, od čega je 23 150 dokumenata digitalizirano i uneseno u Documentinu bazu podataka, a na temelju podataka dobivenih djelomičnom analizom svih tih dokumenata trenutno je u Documentinoj bazi registrirano 14 569 poimeničnih žrtava rata što nipošto ne smatramo konačnim brojem.

Terenskim istraživanjem je do sada pokriven veći dio ratom zahvaćenog područja RH, a preostala su još određena područja Like te Dalmacija, ali je za objavu rezultata istraživanja potrebno analizirati sve dokumente koji su prikupljeni.

Jedino područje za koje je završena analiza svih prikupljenih dokumenata i za koje izlazimo s preliminarnim brojčanim podacima je područje bivših općina Slavonska Požega, Pakrac, Daruvar, Virovitica, Grubišno Polje, Nova Gradiška, Podravska Slatina i Orahovica (prema nazivima i teritorijalnom ustroju do 1991. godine), na čijem je području 1991. godine živjelo 297 900 stanovnika.

Važno je naglasiti da ovu objavu preliminarnih rezultata istraživanja treba prije svega gledati kao naš poziv svim zainteresiranim osobama, koje imaju saznanja o smrtno stradalima i nestalima da ih s nama podjele, kao i slobodno s nama provjere jesmo li određenu žrtvu koja je s njima povezana u bilo kojem svojstvu, ispravno zabilježili. Istovremeno pozivamo sve organizacije i institucije koje se bave ovim problemom da i oni objave rezultate svog rada u svrhu što veće transparentnosti i suradnje na ovom izuzetno osjetljivom pitanju.

Objava osnovnih brojčanih pokazatelja, ne predstavlja konačnu objavu poimeničnog popisa žrtava rata, već je neizostavan dio istraživačkog procesa kojim nastojimo do kraja godine provjeriti i nadopuniti trenutne podatke koje imamo te objaviti poimenični popis svih žrtava rata na navedenom području.

S obzirom da su podaci koje trenutno posjedujemo još uvijek nepotpuni i u određenoj mjeri manjkavi, što proizlazi iz malog broja i loše kvalitete izvora za pojedine skupine žrtava, nećemo se upuštati u detaljne statističke analize tih podataka, jer bi nam one mogle dati značajno iskrivljenu sliku ratnih događaja na predmetnom području. To je glavni razlog zbog kojeg ćemo se u ovoj fazi zadržati samo na osnovnim statističkim pokazateljima do sada registriranih žrtava na ovom području.

Na području bivših općina Slavonska Požega, Pakrac, Daruvar, Virovitica, Grubišno Polje, Nova Gradiška, Podravska Slatina i Orahovica (prema nazivima i teritorijalnom ustroju do 1991. godine), na osnovu prikupljenih i obrađenih dokumenata do sada smo registrirali 2 183 osobe koje su poginule, ubijene ili nestale. Od navedenog broja žrtava čiji se osobni podaci nalaze u našoj pazi podataka 85% su muškarci, a 15% žene.

Kada je riječ o statusu, za 50% od ukupnoga broja žrtava smo utvrdili da su pripadali različitim vojnim ili policijskim formacijama na obrađenom području, odnosno da su bili vojnici ili policajci. 37% žrtava, odnosno njih 812 bili su civili. Za 7% žrtava smo iz različitih izvora dobili drugačije informacije o njihovu statusu, odnosno riječ je o onima za koje se pojavljuje i vojni/policijski i civilni status te zasad ne možemo sa sigurnošću razriješiti takve dvojbe. Za 6% žrtava (127) nemamo podatke o statusu.

Prema etničkoj pripadnosti možemo iskazati podatke za 1588 žrtava, dok za 595 njih nemamo taj podatak. Prema nepotpunim, za sada dostupnim podacima među poginulim, ubijenim ili nestalim građanima Hrvata/ica je 872, Srba/Srpkinja 641, zatim 29 Čeha/Čehinja, 18 Mađara/Mađarica, 14 Talijana, 6 Jugoslavena, 3 Muslimana/Bošnjaka te po jedan Albanac, Libijac, Nijemac, Rom i Slovenac.

Želimo zahvaliti svima koji su nam dali podatke. Ovim putem još jednom pozivamo sve zainteresirane koji imaju saznanja o smrtno stradalima i nestalima da ih s nama podjele, kao i slobodno s nama provjere jesmo li određenu žrtvu koja je s njima povezana u bilo kojem svojstvu, ispravno zabilježili.

Mogu nam se javiti mailom na adresu istrazivanje@documenta.hr ili telefonom na broj +385 1 457 2398. Documentini istraživači i istraživačice će vas kontaktirati i posjetiti u najkraćem mogućem roku.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću