hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću u suradnji s Europskim domom Vukovar je održala trening „Razvijanje lokalnih umrežavanja i razmjena dobre prakse pružatelja psihosocijalne podrške žrtvama torture i civilnim žrtvama rata“u Vukovaru, 15. i 16. lipnja 2015. godine. Trening je dio širih napora zagovaranja prava na obeštećenje civilnih žrtava rata uz odgovarajuću rehabilitaciju i uključivanje u društvo. Medicinska, psihološka i pravna pomoć žrtvama rata temeljni su oblici obeštećenja za pretrpljenu bol, gubitke i poniženje, prema Rezoluciji Opće Skupštine UN-a Temeljna načela i smjernice o pravu na pravni lijek i reparaciju za žrtve teških kršenja međunarodnog prava o ljudskim pravima i ozbiljnih povreda međunarodnog humanitarnog prava.

Trening je okupio 30-tak stručnjaka koji se bave procesima socijalne obnove zajednica suočenim s posljedicama rata, razaranja i raznovrsnih gubitaka, kao i s promijenjenim okolnostima življenja i sustava vrijednosti što ih nosi proces društvene tranzicije. Psihološke procese koji utječu na sadašnje i buduće ponašanje pojedinaca i grupa je važno poznavati kako bi se bolje razumjele prepreke procesu socijalne rekonstrukcije i otpori na koje se nailazi kad se nastoji uspostaviti uobičajena razina socijalnih odnosa u zajednicama koje su se jako promijenile. Čini se da je uz napore fizičke rekonstrukcije dimenzija socijalne obnove zajednica ostala po strani – o psihološkim procesima i zakonitostima međuljudskih i međugrupnih odnosa premalo se vodi računa premda su oni vjerojatni ključ daljnjeg oporavka zajednica.