hr

Zagreb, veljača 2022.

Kazneni postupak protiv opt. Bore Ranđelovića je obustavljen jer je tužitelj odustao od optužbe. Suđenje je započelo u svibnju 2021. u odsutnosti optuženika.

Zagreb, 04.05.2021.

Na Županijskom sudu u Zagrebu započela je rasprava u kaznenom postupku protiv opt. Bore Ranđelovića, tempore criminis zamjenika zapovjednika 265. mehanizirane brigade JNA, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavak 1. OKZ RH.

Optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, podignuta u listopadu 2006., pored opt. Ranđelovića, teretila je i dvojicu bivših časnika JNA – Vujnović Dane i Stevanović Miloš. Obojica su u međuvremenu preminula pa je u odnosu na njih kazneni postupak obustavljen.

Pisanim podneskom od 13. siječnja 2020. izmijenjen je činjenični opis optužnice.

Suđenje se protiv optuženika koji je nedostupan pravosuđu Republike Hrvatske provodi u odsutnosti.

Činjenični i pravni opis kaznenog djela:

Okrivljenik se tereti da je 29. rujna 1991. u vremenu od 7:30 do 18:00 sati u Bjelovaru za vrijeme trajanja sukoba vođenog između pripadnika JNA i legalnih oružanih snaga Republike Hrvatske, kao pomoćnik komandanta 265. mehanizirane brigade JNA, protivno odredbi čl. 3. st. 1. toč. a) i čl. 53. IV Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. i čl. 4. stavka 2. (a) i članka 13. Dopunskog protokola uz Ženevske konvencije od 12. kolovoza 1949. o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II):

– naredio Milanu Tomiću, komandantu mehaniziranog bataljuna Vojarne na Vojnoviću da se otvori paljba iz svih vrsta oružja, temeljem koje naredbe je iz te vojarne ispaljen veliki broj granata iz tenkova i samohodnog artiljerijskog oružja po stambenim, poslovnim i privrednim objektima u Bjelovaru i stambenim objektima u Hrgovljanima, pri čemu je u Hrgovljanima smrtno stradao civil Kozić Pero,

– naredio Miloradu Tomiću, zamjeniku komandanta mehaniziranog bataljuna i komandiru oklopnog bataljuna u vojarni na Vujnoviću, da se iz tenkova ispaljuju granate po civilnim objektima u gradu Bjelovaru i Hrgovljanima, nakon čega je iz tenka “Lika 353”, “Lika 355”, “Lika 52”, “Lika 53”, “Lika 344”, “Lika 42” i “Lika 43” ispaljen veliki broj granata po stambenim objektima u gradu Bjelovaru i Hrgovljanima i to: po stambenim objektima u Zagrebačkoj ulici, Ulici Visočine Matije Gupca, Ulici Jože Vlahovića, Ulici Vladimira Nazora U Ulici Franje Stepanovskog u kojoj su potpuno uništeni civilni objekti na kbr. 31, 29, 27, 28, 24, 23, 16, 17, 4 i 32, dok su u Hrgovljanima u Ulici M. Krleže uništeni objekti na kućnim brojevima 18, 19, 22, 24, 26, 35, 36, 50 i 60, a teško oštećeni objekti na kbr. 1, 34, 54, 140 i 182, u Ulici V. Holjevca uništeni su objekti na kbr. 27 i 15,

– dakle kršeći pravila međunarodnog prava u vrijeme oružanog sukoba naredio da se izvrši napad na civilno stanovništvo kojeg je posljedica smrt, te da se protuzakonito uništava u velikim razmjerima imovina što nije opravdano vojnim potrebama,

– čime je počinjeno kazne o djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratni zločin protiv civilnog stanovništva označeno i kažnjivo po članku 120. stavku 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

OPĆI PODACI

Toponim: Zločin počinjen granatiranjem Bjelovara i Hrgovljana

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: 13 K-rz-4/2019

Vijeće za ratne zločine:

sutkinja Željka Skomeršić, predsjednica

sutkinja Renata Miličević i sudac Petar Šakić, članovi

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru broj K-DO-58/04 od 31.10.2006.

Izmijenjena optužnica broj K-DO-164/12 od 13.01.2020.

Optužnicu zastupa Slobodanka Radulović, zamjenica ŽDO u Bjelovaru.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženi:

Opt. Boro Ranđelović, nedostupan

Obrana:

branitelj po službenoj dužnosti Dražen Plavec, odvjetnik iz Zagreba

Žrtve: 

Kozić Pero, smrtno stradao

 


 

Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova