hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka i Građanski odbor za ljudska prava organizirali su u Kući ljudskih prava konferenciju za tisak na kojoj su predstaviti izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločine – godinu dana nakon priključenja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Na konferenciji su govorili Vesna Teršelič, Milena Čalić Jelić ispred Documente – Centra za suočavanje s prošlošću te Jovica Brkić, Pravda Bjelovar i Mladen Stojanović, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek.

Iz izvještaja, koji se u cijelosti nalazi u nastavku e maila, hrvatska i engleska verzija, izdvajamo sljedeće:

/ U godini u kojoj je RH postala punopravna članica Europske unije (EU) potpuno je zaustavljen proces pomirenja.

/ Za razliku od prethodnih godina, kada su tijekom intenziviranja pristupnih pregovora između RH i Europske komisije provedene istrage i podignute optužnice za neke od najtežih zločina koje su počinili pripadnici hrvatskih postrojbi, tijekom cijele 2013. godine te u prva četiri mjeseca 2014. godine nije pokrenuta niti jedna istraga niti je optužen ijedan pripadnik HV-a ili MUP-a RH.

/ Gotovo svi pripadnici srpskih postrojbi protiv kojih su od 1. srpnja 2013. godine pokrenute istrage ili su podignute optužnice nedostupni su hrvatskom pravosuđu, kao i većina pripadnika srpskih postrojbi optuženih ili osuđenih ranijih godina. Njihov učinkovit progon ovisi o intenziviranju suradnje između pravosudnih tijela država u regiji.

/ U razdoblju od 01. srpnja 2013. – 30. lipnja 2014., zabilježen je novi val predmeta, u kojima su srodnici usmrćenih civila tijekom Domovinskog rata pokrenuli postupke pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP), u kojima je ESLJP pokrenuo komunikaciju s Vladom RH s osnovnim pitanjem je li u navedenim predmetima došlo do povrede prava na život, zbog nedjelotvornog istraživanja zločina. Za očekivati je da će ESLJP u brojnim slučajevima, kao i u presudi u predmetu Jelić od 12. lipnja 2014., utvrditi da su podnositeljima tužbi povrijeđena određena konvencijska prava od strane RH. Kako bi prekinula njihovu daljnju agoniju, RH bi se trebala nagoditi sa članovima obitelji žrtava i isplatiti im pravičnu odštetu, kako u slučajevima koji su već pred ESLJP, tako i u slučajevima koji se još uvijek nalaze pred domaćim sudovima.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću