hr | en

Documenta – Centar za suočavanja s prošlošću prisustvuje Globalnom samit o reparacijama za žrtve, u organizaciji Globalne inicijative za pravdu, istinu i pomirenje, u Beogradu  od 25. do 26. ožujka 2018. godine.

Na Samitu će biti predstavljen Izveštaj o reparacijama Globalne inicijative, koji predstavlja rezultate jednogodišnjeg istraživanja trenutnog stanja u pogledu reparacija za žrtve kršenja ljudskih prava u 16 država širom sveta.

Globalna inicijativa je provela istraživanje u Kambodži, Keniji, Libiji, Maroku, Nepalu, Peruu, Sijera Leoneu, Južnoj Africi, Južnom Sudanu, Šri Lanki, Ugandi, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu i Srbiji, radi pripreme komparativne studije o primjeni Osnovnih načela UN u suvremenom kontekstu. Na osnovu ovog istraživanja, Globalna inicijativa je pripremila izveštaj koji sadrži evaluaciju uspeha i ograničenja u načinima na koje su različite države pristupale ovim pitanjima, kao i preporuke zasnovane na stečenom iskustvu.

U Beogradu se okupilo više od 100 učesnika iz više od 35 zemalja, koji će imati priliku da razgovaraju o programima reparacija u svojim zemljama, sa zadatkom da pripreme preporuke i online alate za društva koja prolaze kroz slična iskustva nakon izlaska iz oružanog sukoba.
Prijenos samita (live streaming) dostupan na: https://www.globalreparations.com/live-stream/