hr | en

Trening usmjeren ka osnaživanju organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela

“Edukacijom OCD do kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih dijela”

Split, 31.3.2017.

Bijeli krug Hrvatske organizira jednodnevni trening usmjeren ka osnaživanju organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela kao dio aktivnosti projekta  Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela. Trening “Edukacijom OCD do kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih dijela” obuhvatit će se veći broj OCD koji se u opisu svojih djelatnosti bave zaštitom ljudskih prava, imaju iskustva u pružanju podrške žrtvama kaznenih djela ili su kroz zajedničke susrete, sastanke i druge aktivnosti iskazali svoj interes da svojim radom obuhvate i žrtve kaznenih djela, ili neke od ranjivih skupina (rad s djecom, nacionalnim manjinama, Romima, osobama s invaliditetom).

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatska iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode navedeni projekt u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela. Predavači treninga su djelatnici organizacija civilnog društva provoditelja projektnih aktivnosti.

 

 Kroz ovaj jednodnevni trening želimo doprinijeti

  • Osnaživanju organizacija civilnog društva na rad sa žrtvama, na međusobnu suradnju i međusobno educiranje te suradnju na projektnima i razvijanju programa;
  • Stvaranje čvrste i koherentne mreže OCD – pružatelja pravne i psihosocijalne podrške;
  • Širenje podrške – teritorijalno i horizontalno kroz educirane profesionalce OCD,, sa usvojenim teoretskim i praktičnim znanjima te mogućnošću samo-pomoći;
  • Jačanje održivosti OCD kroz međusobna partnerstva te jačanje institucionalnoga okvira;
  • Promocija pune implementacije nacionalnih zakona i EU propisa te drugih međunarodno pravnih propisa;
  • Zagovaranje kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih djela;
  • Rad na poboljšanju pravnog sustava kroz donošenje potrebnih zakona, izmjene i dopune postojećih te razvijanje djelotvornijih provedbenih mehanizama u području podrške žrtvama;
  • Izrada prijedloga za unaprjeđenje sudske prakse vezane uz slučajeve kršenja ljudskih prava;
  • Doprinos jačanju marginaliziranih skupina;
  • Povećanje vidljivosti i svijesti o položaju i ranjivosti žrtava kaznenih djela, osobito ranjivih skupina.

Projekt je financiran u sklopu Justice programa Europske unije.