hr | en

U Dvotjednom izvještaju o suđenjima za ratne zločine, pojavama diskriminacije, zločinu iz mržnje i govoru mržnje te pravima žrtava rata za period od 18. prosinca do 15. siječnja 2016. izdvojili smo nekoliko tema:

  • Zakašnjela sudska osuda govora mržnje
  • Obustava istrage odgovornosti zapovjednika za ratni zločin nad civilima u Gruborima i Ramljanima
  • (Ne)djelotvornost istrage za zločine VRA Oluja kroz odluke Europskog suda za ljudska prava
  • (Ne)zastupljenost žena u političkom životu Hrvatske
  • Preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u vezi upotrebe rodno osjetljivog jezika u službenoj upotrebi
  • Prilog: Vremenski prikaz događanja vezanih uz procesuiranje ratnih zločina u izvještajnom razdoblju