hr | en

Ovaj dvotjedni izvještaj donosi najvažnije zbivanja tijekom mjeseca svibnja vezana uz procesuiranje ratnih zločina, pojave diskriminacije, zločine iz mržnja te pravima žrtava rata. Kao bitna zbivnja u društvu, kao i procesu suočavanja s prošlošću izdvojili smo:

Sloboda okupljanja – učestalo sredstvo izražavanja stavova građana
Grafiti mržnje – odraz loše politike
Hrvatski Sabor nije prihvatio  Izvješće o radu pučke pravobraniteljice za 2015. godinu
Obeštećenja žrtvama ratnih zločina
Civilne žrtve rata još uvijek čekaju priznavanje patnje
Pregled rada županijskih državnih odvjetništava
Pregled novosti pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugostaviju – svibanj 2016