hr | en

Povodom 27. obljetnice pada i žrtve Vukovara, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću Zagreb, Fond za humanitarno pravo Beograd (FHP), Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska i Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju predstavljanje

Dosjea: JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH – uloga Jugoslavenske narodne armije (JNA) u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (BiH) i njezina transformacija iz jugoslavenske u srpsku vojsku

Predstavljanje će se održati u petak 16. studenoga 2018., s početkom u 12.00 h, u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb.

Na predstavljanju će govoriti Ivana Žanić, urednica Dosjea i voditeljica pravnog tima u Fondu za humanitarno pravo Beograd, Jovana Kolarić, autorica Dosjea, Fond za humanitarno pravo Beograd, Nemanja Stjepanović, novinar i aktivist (supervizor dosjea), Vesna Teršelič, voditeljica Documente – Centra za suočavanje s prošlošću i Ivo Josipović, predsjednik RH od 2010. do 2015. godine.

Predstavljanje će moderirati Eugen Jakovčić, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću.

U pitanju je najopsežniji dosje FHP-a do sada koji obuhvaća razdoblje od kraja 80-ih godina prošlog stoljeća pa sve do svibnja 1992. godine i bavi se pripremom JNA i političkih struktura SFRJ i Srbije za ratove, kao i sudjelovanjem JNA u sukobima i njezinim doprinosom ostvarenju ratnih ciljeva rukovodstava Republike Srbije, Republike Srpske Krajine i Republike Srpske.

U uvodnom dijelu Dosjea predočene su činjenice o razvoju krize u bivšoj Jugoslaviji i koraci koje je poduzimalo rukovodstvo Republike Srbije na čelu sa Slobodanom Miloševićem u preuzimanju kontrole nad JNA, s namjerom da je upotrijebi za ostvarenje svojih ratnih ciljeva. Dosje potom prikazuje ulogu JNA u ratu u Hrvatskoj, a potom u ratu u BiH.

U svakom od primjera akcija JNA u Hrvatskoj i BiH opisan je obrazac napada, ukazano je na jedinice JNA koje su sudjelovale u tom napadu i predočeni su dokazi o počiniteljima zločina, bilo da je riječ o pripadnicima JNA ili srpskih formacija koje su s njom sudjelovale u akcijama.

U Dosjeu se, također, iznose dokazi o ulozi JNA u naoružavanju srpskih formacija u Hrvatskoj i BiH uoči sukoba i pomoći koju je ona pružala srpskim vojskama u Hrvatskoj i BiH nakon što su jedinice JNA službeno povučene iz tih republika.

Iz pojedinih primjera potkrijepljenih vojnim dokumentima vidljivo je kako su nakon donošenja odluke o povlačenju JNA iz BiH u svibnju 1992. godine njezine jedinice jednostavno promijenile ime i postale jedinice Vojske Republike Srpske, ne mijenjajući zapovjednu strukturu, brojnost i naoružanje. Tako je novoformirana vojska bosanskih Srba startala sa značajno snažnijih pozicija nego bilo koja druga vojna struktura unutar BiH.

Dosjei predstavljaju rezultat istraživanja Fonda za humanitarno pravo o potencijalnim počiniteljima ratnih zločina i drugih zločina prema međunarodnom pravu tijekom ratova iz 1990-ih godina vođenih na području bivše Jugoslavije.

Njihov cilj je da javnosti predstave dokaze i podatke o masovnim zločinima čiji počinitelji do sada nisu izvedeni pred lice pravde. Dosjeima se upućuje zahtjev institucijama da procesuiraju sve osobe odgovorne za zločine u svojstvu izvršitelja, naredbodavaca ili po zapovjednoj odgovornosti, u cilju uspostavljanja vladavine prava i suočavanja s nasilnom prošlošću u post– jugoslavenskim zemaljama.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Inicijativa mladih za ljudska prava – Hrvatska