hr | en

Vrhovni sud Republike Hrvatske donio je presudu u predmetu protiv Dragana Vasiljkovića zbog kaznenih djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika i ratnog zločna protiv civila (čl. 122. i 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske).

U pretežnom dijelu odbijena je kao neosnovana žalba opt. Dragana Vasiljkovića kao i žalba državnog odvjetnika u cijelosti.

Presudom je djelomično prihvaćena žalba opt. Dragana Vasiljkovića, naime drugostupanjskom presudom ispravljena je pogreška koja se sastojala u povredi kaznenog zakona time što su u osuđujućem dijelu presude krivnja opt. Dragana Vasiljkovića utvrđena u odnosu na dva kaznena djela, a ne četiri, kako je to učinjeno prvostupanjskom presudom, a što je dovelo i do blaže kazne.

U svjetlu  utvrđenih  povreda  kaznenog  zakona  na  štetu  optuženika  i  okolnosti relevantnih  za  proces  individualizacije  kazne,  Vrhovni  sud  Republike  Hrvatske  kao  sud drugog stupnja je prihvativši žalbu optuženika zbog odluke o kazni, a dijelom i zbog preinake u pravnoj oznaci kaznenih djela za koja je optuženik proglašen krivim, optuženom V. za počinjena kaznena djela utvrdio pojedinačne kazne i to za jedno kazneno djelo iz čl. 122. OKZ RH opisano u točki 1. izreke prvostupanjske presude, temeljem istog zakonskog propisa kaznu zatvora u trajanju od sedam godina, a za kazneno djelo iz čl. 91. st. 2. toč. 1., 2. i 9. KZ/11. opisano u točki 2. izreke prvostupanjske presude, na temelju čl. 91. st. 2. KZ/11 također kaznu zatvora u trajanju od sedam godina.

Kako su optuženiku utvrđene pojedinačne kazne po dva zakona (OKZ  RH  i  KZ/11), jedinstvena  kazna  zatvora  odmjerena  je  po  KZ/11. primjenom ovog zakona i njegove odredbe čl. 51. st. 1.i 2. KZ/11. optuženi D.  V. osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 13. godina i 6. mjeseci, koju kaznu Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra primjerenom kako počinjenim  kaznenim  djelima  za  koja je optuženi proglašen krivim tako i osobi optuženika, a vodeći računa o svim utvrđenim olakotnim i otegotnim okolnostima. U ovu kaznu optuženiku je uračunato čitavo vrijeme koje mu je bila oduzeta sloboda u svezi ovog kaznenog postupka i to kako ekstradicijskog pritvora u Australiji tako i pritvora tijekom trajanja ovog kaznenog postupka.

Podsjećamo,  opt. Dragan Vasiljković 26. rujna 2017. godine nepravomoćno je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina.