hr | en

Pravnici iz sedam misija OESS-a i predstavnici 29 organizacija civilong društva razmijenili su svoja iskustva u praćanju suđenja na godišnjem sastanku organiziranom od ODIHR-a (Ureda za demokratizaciju institucija i ljudska prava) te misije OESS-a (Oragnizacije za sigurnost i suradnju u Europi) u Skopju od 24 do 26 travnja.

Godišnji sastanak okupio je 54 učesnika, 34 žene i 20 muškaraca, koji su kroz diskusiju raspravljali o pravu na pristup sudu, sudskim predmetima, praćenju visko profiliranih predmeta, kao i onih u kojima su uključene ranjive skupine, kao djeca ili nacionalne manjime.

Praćenje suđenja je ključno za postizanje standarda pravičnog suđenja kao i detktiranje područja gdje je neophodan daljnji napredak. Tijekom sastanka, ODIHR je predstavio svoje planove za daljnje regionalne aktivnosti u području vladavine prava, koji uključuju i praćenje rada sudbenih vijeća, s ciljem isticanja njihove uloge u postizanju nezavisnosti pravosuđa.

ODIHR organizira Godišnje sastanke monitora suđenja više od dekade s ciljem stvaranja platforme za razjenu dobrih praksi, što je dio šireg zalaganja u razvoju pravosuđa i poštivanja vladavine prava te prava na pravično suđenja.

Više informacija