hr | en

Od 19.–20. travnja Documenta je, u statusu promatrača, po prvi puta sudjelovala na godišnjoj konferenciji Funadamental Rights Platform (FRP). Godišnje susrete Platforme od 2008. organizira Fundamental Rights Agency
(FRA). Agenciju je osnovala Europska komisija kako bi prikupljala
podatke, provodila istraživanja a istovremeno ohrabrila razmjenu između
više od 300 organizacija-članica koje se u EU bave temeljnim pravima.
Agencija se savjetuje s organizacijama koje sudjeluju u radu Platforme o
svojim izvještajima i planovima.

Nacionalne institucije za ljudska prava, službena tijela za ravnopravnost i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u zaštiti i promociji temeljnih prava. Kako možemo najbolje iskoristiti sinergiju naših aktivnosti, i koje su konkretne mogućnosti suradnje u različitim područjima rada, samo su neka od pitanja kojima se bavila godišnja konferencija FRP. Oslanjajući se na rezultate brojnih studija, rasprava je bila usmjerena prema zajedničkim izazovima i iznalaženju “?”?rješenja koja se odnose na prava žrtava i jednakom pristup pravdi za sve.

Na konferenciji u Beču sudjelovalo je više od 180 organizacija civilnog društva i institucija,
pa je sastanak nudio obilje mogućnosti za umrežavanje, razmjenu dobre
prakse, kao i konstruktivne rasprave o tome kako poboljšati temeljna
prava u EU.

Uz Documentu u Beču su u statusu promatrača
bile i predstavnici/e Kuće ljudskih prava Zagreb, Hrvatskog pravnog
centra, organizacije „Korak“ iz Karlovca te Hrvatskog obiteljskog
centra. Od sljedeće godine organizacije iz Hrvatske imat će punopravni
status i sudjelovati u raspravi o programu FRA, što će značajno
pridonijeti njihovoj vidljivosti i mogućnostima uspješnog zagovaranja
temeljnih prava.