hr | en

U svibnju je Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću postala punopravna članica Međunarodnog arhivskog vijeća (International Council on Archives, ICA).

ICA je posvećena izazovima upravljanja dokumentacijom i čuvanju, brizi i uporabi svjetskog arhivskog nasljeđa kroz promoviranje arhiva i arhivista profesionalaca diljem svijeta. Arhivi su fascinantan izvor. To su dokumentarni nusprodukti ljudskog djelovanja i kako takvi nezamjenjivi svjedoci minulih događaja, koji podupiru demokratske vrijednosti, identitete individua i zajednica te promoviraju ljudska prava.

ICA je posvećena zaštiti i osiguravanju pristupa arhivima kroz zagovaranje, uspostavljanje standarda, profesionalni razvoj, i omogućavanje dijaloga između arhivista, kreatora politika te stvaratelja i korisnika arhiva. Jednako kao što surađuje sa međuvladinim tijelima kao što su UNESCO i Vijeće Europe, potiče razvoj i suradnju sa nevladinim organizacijama diljem svijeta.

ICA je osnovana 9. lipnja 1948, koji se od 2008. godine slavi kao Međunarodni dan arhiva, te je registrirana kao nevladina organizacija sa sjedištem u Parizu u Francuskoj. Prema važećem statutu iz 2007. godine glavna tijela organizacije su Opći godišnji sabor, kao najviše tijelo koje odlučuje o dugotrajnim strateškim planovima i o upravljanju organizacijom, Izvršni odbor te Upravljačka komisija. Ostala tijela upravljanja su Komisija za reviziju, Programska komisija, Koordinacija profesionalnih sekcija, FIDA-in odbor povjerenika, Vodstvo i Tajništvo.

Organizacija funkcionira i preko 13 ogranaka koji pokrivaju sve svjetske regije. Svaki ogranak ima autonomiju u odlučivanju o vlastitim prioritetima na temelju kulturne različitosti, tradicije i specifičnih potreba pojedine regije, a u skladu sa općom misijom ICA-e. Radne grupe jesu Odbor za najbolju praksu i standarde, uredništvo časopisa COMMA,  Arhivi i ljudska prava, Grupa za arhive koje sadrže fotografsko i audiovizualno gradivo, te Radna grupa za intelektualno vlasništvo.

ICA ima članstvo od oko 1500 članova iz 195 zemalja svijeta. Članovi ICA-e su središnje i regionalne nacionalne arhivističke institucije, profesionalna udruženja, različite institucije, poduzeća i organizacije koje se bave upravljanjem dokumentacijom, te razni individualni članovi/ce. U Hrvatskoj su pravne osobe članice ICA-e Hrvatski državni arhiv, Hrvatski arhivističko društvo, te Documenta – Centar za suočavnje s prošlošću.

Temeljem rezolucija donesenih na Međunarodnoj konferenciji okruglih stolova o arhivima (Conference of the Round Table on Archives, CITRA) 2003. godine, osnovana je pri ICA-i Radna grupa za ljudska prava.  Uz redoviti newsletter, jedan od projekata ove radne grupe jest i baza arhiva posvećenih ljudskim pravima, čiji je član i Documenta, kao jedina organizacija iz Hrvatske.

Vjerujemo kako će naše članstvo i sudjelovanje u Međunarodnom arhivističkom vijeću pridonijeti prijenosu znanja između različitih aktera na regionalnoj i globalnoj razini, povećanju stručnih kapaciteta organizacije u upravljanju dokumentacijom koja se nalazi u našem arhivu kao i stručnoj i savjetodavnoj pomoći drugim sličnim organizacijama, te općenito osvještavanju potrebe brižljivog čuvanja, upravljanja i dostupnosti svih vrsta gradiva kao jednog od temeljnih preduvjeta u ostvarivanja ljudskih prava i procesa suočavanja s prošlošću.