hr | en

Nakon provedenog ponovljenog prvostupanjskog postupka Božo Bačelić nepravomoćno je na Županijskom sudu u Splitu osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od pet godina i deset meseci. Bačeliću je izrečena minimalna zakonom predviđena kazna za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, počinjeno usmrćenjem starijeg bračnog para srpske nacionalnosti u Prokljanu kod Skradina, kao i za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, počinjeno usmrćenjem zarobljenog srpskog vojnika kod Varivoda, a potom mu je kazna objedinjena u ranije navedenu kaznu. Ante Mamić i Jurica Ravlić oslobođeni su optužbe za sudjelovanje u usmrćenju ratnog zarobljenika, a optužba za pomaganje počinitelju nakon usmrćenja dvoje civila, za što se teretilo Antu Mamića, Juricu Ravlića i Luku Vuku, je odbijena, jer je nastupila zastara kaznenog progona.