hr | en

U prilogu je analiza zakonskih propisa u području zaštite od nasilja u obitelji i Europske socijalne povelje, koju je pripredio Aleksandar Lovrić, volonter Ženske udruge “IZVOR” Tenja, a za koju se nadamo da će biti koristan alat svim pružateljima pravne i psihosocijalne podrške žrtvama obiteljskog nasilja, šire gledajući žrtava torture. Ujedno analiza sadržava pregled socijalni prava ekonomski ugroženih i ranjivih skupina.