hr | en

Na 26. godišnjicu masakra nad Bošnjacima u Ahmićima, SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu objavio je svoj novi interaktivni narativ koji se bavi istragom, rekonstrukcijom i suđenjima za zločin koji su u tom selu u Lašvanskoj dolini izvršile snage HVO-a 16. aprila 1993. godine.

Oslanjajući se na činjenice utvrđene na suđenjima pred Međunarodnim sudom za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju – od iskaza svjedoka do dokumenata usvojenih u sudki spis, narativ nazvan ”48 sati pepela i krvi“, po kodnom imenu za taj napad, objašnjava kontekst zločina, njegov tok te otkrivanje,i kažnjavanje i priznanje nekih od optuženih.

Snažni dojam ostavlja dio narativa sa svjedočenjima preživjelih mještana Ahmića, koji su opisivali kako su im pred očima ubijani članovi obitelji.