hr

Prije 80. godina 8. rujna 1943. saveznici su objavili da je fašistička Kraljevina Italija kapitulirala u Drugom svjetskom ratu. Slijedi iskrcavanje britanskih i ostalih savezničkih trupa u južnoj Italiji i početak pripreme za njihov prodor prema sjeveru. Partizanske snage na području Jugoslavije počele su pregovore o razoružanju.

Poslije kapitulacije Italije oslobođeni su fašistički logori na otoku Molatu i Kampor na otoku Rabu – danas u Hrvatskoj, a do tada pod fašističkom okupacijom. U Kamporu je od gladi, žeđi, zanemarivanja i zlostavljanja preminulo više od 1.490 Slovenaca/Slovenki, Hrvatica/Hrvata, Židovki/Židova i ljudi drugih nacionalnosti koji su se opirali fašizmu, a čija su imena poznata. Logor na Rabu bio je najveći fašistički logor s najvišom stopom smrtnosti logoraša.

Obeshrabreni talijanski vojnici su često predavali svoje oružje bez otpora, s rijetkim iznimkama poput pripadnika talijanske Divizije Murge (154ª Divisione di fanteria “Murge”) koji su se kod Senja borili do 14.9. Nakon objave objave kapitulacije Italije, na području Dalmacije, Istre i Primorja došlo je do organiziranog, a ponekad i spontanog, ustanka i masovnog pridruživanja Narodnooslobodilačkom pokretu.

Okružni Narodnooslobodilački odbor za Istru 13. rujna donosi poznate Pazinske odluke kojima se traži sjedinjenje svih ranije otuđenih dijelova s Hrvatskom. Predsjednik ZAVNOH-a i prvi predsjednik Narodne Republike Hrvatske, književnik Vladimir Nazor, pozivajući se na pravo naroda na samoopredjeljenje, svojom je “Odlukom o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj” od 20. rujna 1943. godine potvrdio Pazinsku odluku.

U spomen na preminule i preživjele internirce fašističkih logora predstavnici Documente sudjelovat će na obilježavanju koje će započeti u subotu 9. rujna 2023. u 16:00 na Spomen groblju Kampor na otoku Rabu.

Također će sudjelovati na svečanom obilježavanju povratka logoraša u čabarski kraj u Gerovu u ponedjeljak, 11. rujna u 17:00.

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Foto: Wikimedia Commons