hr | en

Fašistički koncentracijski logor Kampor na otoku Rabu (slovenski logor)

Osnovan je 27. srpnja 1942. godine. Osnivanje logora bilo je povezano sa ”čišćenjem” terena u vrijeme ofenzive ”Slovenija” i operacijom ”Risnjak” koja se je odvijala na području Gorskog kotara, kao i interniranjem stanovništva s anektiranog područja Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara koje je trebalo naseliti Talijanima.

Mapa iz publikacije: Herman Janež, Koncentracijsko taborišče Kampor – Rab, Ljubljana, 1996.

Elementi:
– komanda taborišč \\ zapovjedništvo logora
– bunkeri
– cestna zapora \\ blokada ceste
– veliki žaromet \\ veliki svjetionik
– pokopališče \\ groblje

Talijanski fašistički logor bio je smješten u uvali između zaljeva Kampor i Svete Eufemije, nedaleko grada Raba, a u ovlasti Intendanture II. armije sa sjedištem na Sušaku. Zapovjednik logora bio je karabinjerski potpukovnik Vicenzo Cuiuli. Logorski kompleks sastojao se od nekoliko dijelova logora podijeljenih na sektore: Campo I, (muški logor), Campo II. (ženski logor), Campo III. (Židovski logor) i Campo IV. (radionice), a groblje su sami internirci nazvali Campo V. Logor su osiguravali bunkeri, dvostruki redovi bodljikave žice i jaka talijanska posada od 2.200 vojnika i karabinjera. Isprva su zatočenici spavali u šatorima, a nešto kasnije podignuto je i nekoliko drvenih baraka. Od 29. srpnja do 9. kolovoza 1942. u logor gotovo svakodnevno stižu transporti muškaraca, žena i djece. Od njih 5.941 koliko ih je do toga datuma pristiglo dvije trećine bili su Slovenci, a ostali Gorani i Primorci.

Životni uvjeti bili su dovedeni na krajnju granicu ljudske izdržljivosti. Zatočenici su spavali u šatorima na vlažnoj i pjeskovitoj zemlji, bili ljeti izloženi žarkom suncu, a zimi kiši, vodenim bujicama i blatu u koje se pretvarao pijesak, nikakvim higijenskim uvjetima, izgladnjivanju nedostatnom hranom, mućenjem žeđu i drugim fizičkim i psihičkim nasiljem. Logor je djelovao do 11. rujna 1943. kada su internirci razoružali talijanski garnizon. Sveukupni broj ljudi koji su prošli kroz Kampor kao i onih koji su tamo umrli još nisu sa sigurnošću utvrđeni.

Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača te Zemaljska komisija za Sloveniju navode da je kroz logor prošlo oko 13.000, odnosno 14.000 ljudi. Prema službenim talijanskim podacima u logoru je umrlo 1.267 interniraca. Drugi pouzdani izvori navode brojku od 4.641 umrlih.

Židovski logor u Kamporu

Početkom lipnja u Kampor dolaze i prve grupe Židova iz talijanskih sabirnih logora u Dalmaciji. Smješteni su u prizemne zidane zgrade i drvene montažne barake (tzv. „Kraljevički logor“), odvojene žičanom ogradom. Barake su podignute nakon odluke talijanske vlade o premještanju svih Židova na Rab. Pretpostavka je da su tim činom željeli zaštiti Židove od uništenja koje im je prijetilo od ustaša i Nijemaca, ali i zadobiti naklonosti zapadnih Saveznika po završetku rata. Životni uvjeti u odnosu na prilike u kojima su živjeli tamo zatočeni Slovenci i Hrvati, s kojima im je svaki dodir bio zabranjen, bili su puno humaniji. No i oni su bili izloženi svim nedaćama koje je donosio život u zatočeništvu: slaboj hrani, oskudnoj vodi, lošim higijenskim i zdravstvenim uvjetima.

 

Dodatni izvori:

Literatura:

Aga Rossi, Elena e Maria Teresa Giusti. Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani 1940-1945, Il Mulino, Bologna, 2011

Barić, Ivo. Spomenički kompleks Edvarda Ravnikara na Rabu. Rab, 2018.

Cattaruzza, Marina. L’Italia e il confine orientale, Il Mulino, 2007, Bologna

Capogreco, Carlo Spartaco. Mussolinis Camps: Civilian Internment in Fascist Italy (1940-1943). London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.

Curtis, William J.R. Abstraction and Representation: The Memorial Complex at Kampor, on the Island of Rab (1952–3) by Edvard Ravnikar; in: Edvard Ravnikar: Architect and Teacher. Wien: Springer, 2010.

Gobetti, Eric. Alleati del nemico. L’occupazione italiana in Jugoslavia (1941-1943), Laterza, 2013

Juvan, Manca, Petejan Saša, Urška Strle. Varuhi žlice, ZRC SAZU, Ljubljana, 2016

Oliva, Gianni. Si ammazza troppo poco: i crimini di guerra italiani, 1940-43, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2006

Paternoster, Renzo. Campi: Deportare E Concentrare: La Dimensione Politica Dellesclusione. Canterano (RM): Aracne Editrice, 2017.

Rodogno, Davide. Fascisms European Empire: Italian Occupation during the Second World War. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2008.

Web izvori:

“Homepage.” A Ferro E Fuoco Loccupazione Italiana Della Jugoslavia 19411943. Accessed July 23, 2021. https://www.occupazioneitalianajugoslavia41-43.it/.

“Akerman, Eva.” Lica Otpora.
https://licaotpora.hr/site/face/akerman-eva/hr-HR

“AKERMAN, Mihael.” – Židovski Biografski Leksikon.
https://zbl.lzmk.hr/?p=2336.

“Arbe – Campo Di Concentramento.” I Campi Fascisti | Dalle Guerre in Africa Alla Repubblica Di Salò. http://campifascisti.it/scheda_campo.php?id_campo=35.

GUARDIANS OF THE SPOON
http://www.guardiansofthespoon.com/

Hodak, Ivica. “Komemorativnim Susretom Obilježena 76. Obljetnica Oslobađanja Interniraca Iz Fašističkog Logora Kampor U Rabu.” Rab Danas.
https://www.rabdanas.com/index.php/vijesti/item/4119-komemorativnim-susretom-obiljezena-76-obljetnica-oslobadanja-interniraca-iz-fasistickog-logora-kampor-u-rabu.

Koncentracijski Logor Kampor (Rab), 27. Srpnja 1942. – 8. Rujna 1943. September 2, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=twJQs68Kr_c.

“Obilježena 69. Godišnjica Oslobođenja Logora Kampor I Otoka Raba Od Talijana.”

https://www.sabh.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=611:obiljeena-69-godinjica-osloboenja-logora-kampor-i-otoka-raba-od-talijana&catid=5:novosti&Itemid=14.

“PAL, Alfred.” Židovski Biografski Leksikon.
https://zbl.lzmk.hr/?p=1516.

“Pietro Benussi, Domenico Damiani I Pasquale Giachin Prve Su žrtve Fašističkog Nasilja U Istri.” Glas Istre HR.
https://www.glasistre.hr/istra/pietro-benussi-domenico-damiani-i-pasquale-giachin-prve-su-zrtve-fasistickog-nasilja-u-istri-616641.

“STOGODIŠNJICA PALJENJA NARODNOG DOMA U PULI, POČETKA ETNIČKOG ČIŠĆENJA HRVATA: Zločini Fašizma I Nacizma Počeli Su Paljenjem Knjiga U Puli 1920. Godine.” Glas Istre HR. https://www.glasistre.hr/istra/stogodisnjica-paljenja-narodnog-doma-u-puli-pocetka-etnickog-ciscenja-hrvata-zlocini-fasizma-i-nacizma-poceli-su-paljenjem-knjiga-u-puli-1920-godine-654705.

“U Rijeci Otvorene Izložbe „Tkanine Otpora: Glasovi žena” I “Posljednji Svjedoci” / Izvještaj.” DOCUMENTA.
https://www.documenta.hr/hr/u-rijeci-otvorene-izložbe-tkanine-otpora-glasovi-žena-i-posljednji-svjedoci-izvještaj.html

“VAJNBERGER, Dragica.” – Židovski Biografski Leksikon.
https://zbl.lzmk.hr/?p=2649.

Vajnberger, Dragica. Osobna Sjećanja
http://www.osobnasjecanja.hr/en/video-archive/dragica-vajnberger/?search=subtitle&val=Dragica%20Vajnberger

Wohinz, Milica Kacin. “O Požigu Narodnega Doma v Trstu.” Delo. https://www.delo.si/novice/slovenija/o-pozigu-narodnega-doma-v-trstu.html


Autorica tekstova
Nataša Mataušić

Urednica
Vesna Teršelič

Lektura i korektura
Đino Đivanović

Arhivske fotografije
Hrvatski povijesni muzej

Podrška
Stiftung EVZ

Zahvale na suradnji
Hrvatski povijesni muzej, zaposlenici i zaposlenice JUSP Jasenovac i Documente – Centra za suočavanje s prošlošću