hr | en

Reparations

Položaj civilnih žrtava rata u središtu je Documentinog višegodišnjeg rada. Ključno polazište je osiguranje socijalnih prava i drugih vidova obeštećenja, odnosno afirmacija prava na reparaciju. Usmjerenost ka podizanju vidljivosti i prava žrtava ključan je korak ka suočavanju s prošlošću u… Opširnije

Međunarodna konferencija o praksama dokumentiranja žrtava

Kako odrediti status žrtve, kako provjeriti i verificirati prikupljene informacije i podatke o žrtvama, koju metodologiju istraživanja primjeniti, kako izbjeći sekundarnu traumatizaciju i kako se nositi s prijetnjama, kako koristiti nove alate i tehnologiju u procesu utvrđivanja i prezentiranja činjenica…,… Opširnije

Održan trening jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva

U Grožnjanu je ovaj tjedan održan trodnevni trening za izgradnju kapaciteta aktivistia/ica i volontera/ki nekoliko organizacija iz središnje i istočne Hrvatske. Documenta je svojim partnerima i drugim suradničkim organizacijama ovim treningom željela omogućiti transfer znanja u istraživačkim aktivnostima i zagovaranju… Opširnije